Udostępnij tę stronę: 

Unijny system handlu uprawnieniami do emisji obejmuje 11 000 instalacji przemysłowych w UE 
  • Redukcja kwot uprawnień do emisji objętych ETS w celu promowania innowacji niskoemisyjnych
  • Dwa nowe fundusze wspomagające innowacje oraz modernizację
  • Wprowadzanie w życie zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego

Przepisy redukujące emisje gazów cieplarnianych zgodnie ze zobowiązaniami wynikającymi z porozumienia paryskiego w sprawie klimatu, zostały przyjęte we wtorek.

Projekt przepisów, który został już nieformalnie uzgodniony z ministrami UE, przyspieszyłby coroczną redukcję kwot uprawnień do emisji objętych unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (ETS), który obejmuje około 40% emisji gazów cieplarnianych w UE. Projekt przewiduje:

 

  • Wzrost rocznej redukcji uprawnień do emisji, które mają zostać wprowadzone na rynek (tzw. liniowy współczynnik redukcji) o 2,2% od 2021 r. w porównaniu z obecnie planowanym 1,74%; czynnik ten będzie również poddawany przeglądowi w celu kolejnego jego podwyższenia, najwcześniej w 2024.

 

  • Podwojenie rezerwy stabilności rynku ETS w celu przejmowania nadwyżkowych uprawnień do emisji z rynku, po aktywacji, byłaby ona zdolna do ściągnięcia z rynku do 24% nadwyżkowych uprawnień rocznie, przez okres pierwszych czterech lat, co podnosiłoby cenę uprawnień i tym samym motywację do redukowania emisji.

 

 Dwa fundusze wspomagające innowacje i gospodarkę niskoemisyjną

 

Fundusz modernizacyjny pomagać będzie w unowocześnianiu systemów energetycznych w państwach członkowskich UE o niższych dochodach. Posłowie zaostrzyli zasady finansowania, aby fundusz nie był wykorzystywany na projekty węglowe, z wyjątkiem ciepłownictwa komunalnego w najbiedniejszych państwach członkowskich

 

Fundusz innowacyjny, będzie wspierać projekty w zakresie energii odnawialnej, wychwytywania i składowania dwutlenku węgla oraz innowacji niskoemisyjnych.

 

Ochrona przed “ucieczką emisji”

 

Przepisy mają również na celu zapobieganie "ucieczce emisji", tj. ryzyku przenoszenia produkcji poza Europę przez przedsiębiorstwa w związku z polityką redukcji emisji. Sektory o najwyższym ryzyku otrzymają swoje uprawnienia do emisji w ramach ETS bezpłatnie, mniej narażone sektory otrzymają nieodpłatnie 30%.

 

 

Kolejne kroki

 

Tekst, który został przyjęty 535 głosami za do 104 oraz 39 wstrzymujących się się od głosu wróci teraz do Rady w celu formalnego przyjęcia przed publikacją w Dzienniku Urzędowym UE.