Udostępnij tę stronę: 

  • Druga debata plenarna w cyklu dyskusji między przywódcami UE a posłami do PE na temat przyszłości Unii Europejskiej
  • Solidarność powinna pozostać jednym z fundamentów działań UE
  • Przyszłość UE powinna być budowana w oparciu o zasadę równości państw, obywateli i szans
Premier Chorwacji Andrej Plenković 

W debacie na temat przyszłości Unii Europejskiej premier Chorwacji Andrej Plenković opowiedział się za postępem integracji europejskiej, przeciw scenariuszom zakładającym krok w tył.

„Chorwacja przystąpiła do Unii Europejskiej, aby wspólnie z partnerami budować i rozwijać projekt europejski, aby budować przyszłość opartą na równości: równości państw, obywateli i szans” – powiedział Andrej Plenković. Podkreślił, że solidarność musi pozostać "jednym z kamieni węgielnych naszych działań". Jego zdaniem wszyscy członkowie w równym tempie powinni pousuwać się naprzód. Opowiadając się za pogłębieniem integracji zadeklarował, że Chorwacja jest gotowa do przyjęcia wspólnej europejskiej waluty.

 

Unia powinna inwestować w edukację, kulturę i kreatywność, w badania i rozwój, uznał szef chorwackiego rządu, ale jednocześnie musi zapewnić stabilność finansową, która zagwarantuje ochronę obywateli przed ewentualnymi kryzysami finansowymi. Podkreślił konieczność skutecznej o ochrony granic zewnętrznych UE i znaczenie poczucia bezpieczeństwa, również socjalnego, którego warunkiem jest wzrost zatrudnienia, zwłaszcza wśród ludzi młodych. Ludzie muszą odczuwać korzyści płynące z członkostwa w UE, aby aktywnego uczestniczyć w projekcie europejskim, a tym samym wzmacniać demokratyczny wymiaru integracji.

 

Większość liderów szefów klubów parlamentarnych z satysfakcja odnotowała zaangażowanie premiera Plenkovića na rzecz demokratyzacji Unii Europejskiej. Cytowali przykład Chorwacji jako kraju, który mimo trudnej i bolesnej historii pokazał, że ciężka praca i determinacja otwierają dobre perspektywy na przyszłość.

 

Niektórzy posłowie do PE komentując wystąpienie chorwackiego premiera zwrócili uwagę na znaczenie zdolności do zachowania tożsamości narodowej bez postrzegania jej jako sprzecznej z silną tożsamością europejską. Inni odnieśli się do tych fragmentów wystąpienia, które dotyczyły tworzenia miejsc pracy, godnych warunków życia i kompetencji UE, która powinna wziąć na siebie większą odpowiedzialność w dziedzinie polityki socjalnej.

 

Mówiąc o przyszłości integracji europejskiej posłowie zaapelowali o reformy instytucjonalne w UE, takie jak na przykład wprowadzenie unijnego, ponadnarodowego okręgu wyborczego. Powtórzyli również swoje poparcia dla przyjęcie do UE krajów Bałkanów Zachodnich, pod warunkiem jednak rozwiązania wszystkich sporów granicznych i spełnieniu kryteriów zdefiniowanych przez Komisję Europejską.

 

Debata z Andrejem Plenkovićem była drugą z serii debat między szefami państw lub rządów UE a posłami na temat przyszłości Unii Europejskiej. Debaty te będą kontynuowane w 2018 roku.

 

Wystąpienia podczas debaty:

 

Andrej Plenković  (premier Chorwacji, cz. 1)

 

Andrej Plenković (cz. 2)

 

J.C. Juncker (Komisja Europejska)

 

Posłowie, szefowie klubów parlamentarnych

Weber EPP

Weidenholzer S&D

Tomasic ECR

Verhofstadt

Sylikiotis GUE

Keller Greens

Paksas EFDD

Salvini ENF

 

Plenković (po pierwszej turze debaty)