Udostępnij tę stronę: 

Kadencja Ryszarda Czarneckiego jako wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego została wygaszona ponieważ dopuścił się „poważnego uchybienia”.

Ryszard Czarnecki (EKR, Polska) został pozbawiony funkcji wiceprzewodniczącego w następstwie „poważnego uchybienia” (artykuł 21 Regulaminu Parlamentu) polegającego na tym, że znieważył posłankę Różę Thun (EPL, Polska) porównując ją w wypowiedzi publicznej do „szmalcownika”.

 

Przyjęcie wniosku o odwołanie, złożonego przez Konferencję Przewodniczących (organ Parlamentu skupiający Prezydium oraz szefów klubów parlamentarnych), wymagało większości dwóch trzecich oddanych głosów stanowiącą większość całkowitej liczby posłów do Parlamentu (większość zwykła, zgodnie z artykułem 21).

 

Wniosek poparło 447 posłów, 196 było przeciw.

 

Teraz Parlament będzie musiał wybrać nowego wiceprzewodniczącego zgodnie z art. 17 i 20 Regulaminu (w Parlamencie Europejskim jest 14 wiceprzewodniczących).

 

Ryszard Czarnecki, choć oczywiście pozostaje posłem do Parlamentu Europejskiego, nie będzie już pełnił funkcji wiceprzewodniczącego ani członka Prezydium (organ ustalający zasady pracy Parlamentu, w skład którego wchodzą przewodniczący i wiceprzewodniczący). Oznacza to między innymi, że nie będzie już mógł reprezentować Parlamentu w imieniu jego przewodniczącego ani przewodniczyć obradom plenarnym.

 

Propozycja Konferencji Przewodniczących nie była wymierzona ani przeciw Polsce, ani przeciw klubowi parlamentarnemu EKR, który został poproszony o przedstawienie nowego kandydata na stanowisko wiceprzewodniczącego.