Udostępnij tę stronę: 

Premier Polski Mateusz Morawiecki © European Parliament 2018 
  • Sukces gospodarczy w Polsce dzięki nowemu modelowi społecznemu i zaostrzeniu systemu podatkowego
  • Większe wydatki na obronę i silne granice niezbędne dla bezpieczeństwa UE
  • UE powinna zwalczać nierówności przy pomocy ambitnej polityki spójności

Premier Polski Mateusz Morawiecki wziął udział w debacie o przyszłości Europy z posłami do PE oraz wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Valdisem Dombrovskisem, w środę.

"Polska była jednym z pierwszych krajów, który przyznał kobietom prawa wyborcze, jesteśmy także głęboko zakorzenieni w tradycji praworządności. Moglibyśmy być członkiem założycielem UE, gdyby nie żelazna kurtyna. Teraz, jako pełnoprawny jej członek, chcemy zaproponować konstruktywny program, w którym szanujemy tożsamość narodową, a każdy kraj ma prawo ustanowić swój system prawny zgodnie z tradycją" - powiedział Mateusz Morawiecki.

"Projekt europejski wymaga nowego otwarcia, ponieważ dzisiejsza sytuacja nie ma precedensu ze względu na nagromadzone kryzysy", kontynuował Morawiecki, wymieniając między innymi kryzys migracyjny, Brexit i rosyjską wojnę hybrydową.

Premier Morawiecki zaproponował Unię, która chroni obywateli przed potęgą globalnych korporacji i zwalcza dysproporcje za pomocą ambitnej polityki spójności. Podkreślił, że Polska likwiduje luki w systemie poboru podatków oraz zajmuje się problemem unikania i uchylania się od płacenia podatków, wskazując na odpowiedzialność biernego, niedziałającego prawidłowo sądownictwa.

"Potrzebujemy nowych zasad konkurencji w UE, dostosowanych do ery cyfrowej, aby móc radzić sobie z takimi firmami jak Google i Facebook", kontynuował.

Premier potwierdził również zaangażowanie Polski w wysiłki na rzecz transformacji w kierunku czystej energii oraz skrytykował Nordstream 2 jako projekt polityczny, prowadzący do zbyt dużego wpływu Rosji na polską gospodarkę.

"Cieszę się, z europejskiego fundusz obronnego oraz inwestycji w sektorze obronnym" - powiedział Morawiecki. Wezwał również UE do bardziej realistycznego zarządzania przepływami migracyjnymi, jeśli chce odzyskać zaufanie swoich obywateli i zaproponował podwojenie wysiłków na rzecz finansowania planu rozwoju Afryki.

W swoim przemówieniu polski premier powtarzał, że jego rząd wspiera sprawiedliwość społeczną oraz eliminację ubóstwa i nierówności poprzez odważne środki polityki społecznej, które mają szerokie poparcie społeczne.

Liderzy głównych grup politycznych pytali premiera Morawieckiego o zmiany w systemie sądownictwa, które zagrażają praworządności w Polsce. Większość posłów potępiła polski rząd za konsolidację władzy. Zgadzając się ze stanowiskiem Morawieckiego w sprawie strategii rozwoju, bezpieczeństwa energetycznego i obrony, posłowie byli jednomyślni w przekonaniu, że UE musi być budowana na wspólnych wartościach oraz rządach prawa.

Posłowie przypomnieli, że Polska wymyśliła podział władzy w swojej konstytucji, która była pierwszą tego rodzaju w Europie, mówiąc, że zmuszanie sędziów do przechodzenia na emeryturę i sprawowanie nad nimi kontroli politycznej nie jest kwestią tradycji narodowej. Ponownie wyrazili swoje poparcie obywateli polskich protestujących na ulicach przeciwko zmianom przeciwko zmianom.