Udostępnij tę stronę: 

Angela Merkel przedstawia swoją wizję przyszłości integracji europejskiej  

We wtorek niemiecka kanclerz Angela Merkel debatowała w Parlamencie Europejskim z posłami i przewodniczącym Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem na temat przyszłości Europy.

"Tolerancja jest duszą Europy i podstawową wartością idei europejskiej" - powiedziała Merkel. W ostatnich latach była ona jednak wystawiona na ciężka próbę przez kryzys zadłużenia, terroryzm, wojny toczące się w naszym sąsiedztwie, migrację, rewolucję cyfrową i zmiany klimatu.


Europa może sobie poradzić z tymi wyzwaniami pod warunkiem, że będziemy działać wspólnie, i że "będziemy traktować interesy i potrzeby innych jako nasze własne. Solidarność opiera się na tolerancji i to jest siła Europy. Jest ona częścią naszego wspólnego europejskiego DNA i oznacza pokonywanie narodowych egoizmów".


W Unii opartej na solidarności, gdy ktoś w jednym kraju osłabia rządy prawa lub atakuje wolność prasy, robi to w całej UE. Podobnie "jeśli próbuje się rozwiązywać problemy poprzez zaciąganie nowych długów, to lekceważy podjęte zobowiązania i kwestionuje podstawy silnej i stabilnej strefy euro"- powiedziała kanclerz Merkel.


Wspólny unijny głos na arenie międzynarodowej


Aby być "słyszanym świecie globalizacji, Europa musi mocniej uchwycić swój los w swoje własne ręce, ponieważ czasy, w których mogliśmy bez zastrzeżeń polegać na innych, już minęły" - powiedziała Merkel. Tam, gdzie pozwalają na to traktaty, państwa członkowie powinny podejmować zrezygnować z zasady jednomyślności i podejmować decyzje większością głosów. Ustanowienie prawdziwej armii europejskiej, jako uzupełnienia NATO, "pokazałoby światu, że nigdy więcej nie będzie wojny między krajami europejskimi".


Podkreśliła również, że sukces gospodarczy, badania naukowe i innowacje mają kluczowe znaczenie dla Europy. Zwróciła uwagę na potrzebę niezależnych kontroli granicznych zapewnionych przez Frontex (Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej z siedziba w Warszawie) i wspólnego europejskiego systemu azylowego.


"Europa jest naszą największą szansą na pokój, dobrobyt i dobrą przyszłość. Nie możemy pozwolić, by ta szansa nas ominęła; to nasza powinność wobec nas samych, a także wobec poprzednich i przyszłych pokoleń. Nigdy więcej Europa nie może dać szansy nacjonalizmowi i egoizmowi. Tolerancja i solidarność to nasza przyszłość. I o tę przyszłość warto walczyć".


Nagranie debaty i briefingu prasowego można obejrzeć na kanałach EP Live i EbS+.


Aby objerzeć wystąpienia mówców kliknij na nazwisko:


Otwarcie debaty: Antonio TAJANI - przewodniczący Parlamentu Europejskiego


Angela MERKEL - kanclerz Niemiec


Jean Claude JUNCKER, przewodniczący Komisji Europejskiej


Manfred WEBER (EPL, Niemcy)


Udo BULLMANN (S&D, Niemcy)


Ryszard Antoni LEGUTKO (EKR, Polska)


Guy VERHOFSTADT (ALDE, Belgia)


Ska KELLER (Zieloni/WPE, Niemcy)


Gabriele ZIMMER (GUE/NGL, DE)


Nigel FARAGE (EFDD, UK)


Marcus PRETZELL (ENF, DE)


Angela MERKEL - odpowiedź na wystąpienia posłów