Udostępnij tę stronę: 

W obecnej kadencji Parlament Europejski będzie miał 44 delegacje międzyparlamentarne. 

Parlament będzie miał 44 delegacje międzyparlamentarne w tej kadencji, utrzymujące stosunki z parlamentarzystami w innych krajach, regionach i organizacjach.

W środę w południe posłowie głosowali nad składem delegacji międzyparlamentarnych. Propozycja przedstawiona przez Konferencję Przewodniczących Parlamentu (tj. przewodniczącego PE i przywódców grup politycznych) została przyjęta przez podniesienie rąk. Nominacje zostały ogłoszone o 19.00.

Listę 44 delegacji - jest ich tyle ile w poprzedniej kadencji - oraz ich członków można zobaczyć klikając tutaj.

Informacje dodatkowe

Delegacje międzyparlamentarne utrzymują stosunki i wymieniają informacje z parlamentarzystami w innych krajach, regionach i organizacjach w celu promowania podstawowych wartości UE: wolności, demokracji, poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności oraz praworządności.

Po zatwierdzeniu przez posłów do PE charakteru i liczebności delegacji międzyparlamentarnych, grupy polityczne i posłowie niezrzeszeni powołują członków delegacji na podstawie decyzji wewnętrznych. Skład tych delegacji musi gwarantować sprawiedliwą reprezentację państw członkowskich, poglądów politycznych i płci.


Kolejne kroki


Przewodniczący i wiceprzewodniczący delegacji będą wybierani na posiedzeniach inauguracyjnych delegacji, które mają się odbyć we wrześniu 2019 roku.