Akredytacja mediów 

 

Dziennikarze, fotoreporterzy oraz ekipy radiowe i telewizyjne, nieposiadający wspólnej akredytacji wydawanej przez instytucje UE (żółty identyfikator), aby móc pracować w budynkach Parlamentu Europejskiego, muszą wystąpić o akredytację prasową oraz, w razie potrzeby, o specjalne zezwolenie na filmowanie.

W Parlamencie Europejskim dostępne są dwa rodzaje akredytacji:

  • Akredytacja krótkoterminowa
  • Akredytacja roczna

Wszyscy dziennikarze posiadający dostęp do budynków Parlamentu mogą korzystać z przeznaczonej dla nich infrastruktury .

Akredytacja krótkoterminowa

Akredytacja krótkoterminowa jest wydawana na okres od jednego do kilku dni, z ważnością do końca tygodnia.

Dziennikarze niepracujący na stałe w Brukseli, Strasburgu lub Luksemburgu mogą otrzymać akredytację krótkoterminową. Aby o nią wystąpić konieczna jest wcześniejsza rejestracja na stronie internetowej oraz utworzenie osobistego konta. Pomyślna rejestracja zostanie potwierdzona e-mailem na wcześniej podany adres od: noreply@europarl.europa.eu. Posiadacz konta może występować o akredytację logując się na stronie bez konieczności podawania po raz kolejny wszystkich danych

Do założenia konta konieczne są:

  • Zdjęcie paszportowe o wymiarach w proporcji 3x4, w formacie jpeg nieprzekraczającym 100 KB
  • Numer dokumentu tożsamości oraz data jego ważności
  • Kopia krajowej legitymacji prasowej lub list od redaktora naczelnego

Po zatwierdzeniu wniosku karta akredytacyjna będzie dostępna w biurze akredytacji prasowej (patrz poniżej). Można ją odebrać tylko po przedstawieniu ważnego dowodu tożsamości.

Akredytacja roczna

Dziennikarze, którzy regularnie relacjonują prace Parlamentu Europejskiego, pracujący w Strasburgu, Brukseli lub Luksemburgu, mają prawo do ubiegania się o roczną akredytację do Parlamentu Europejskiego. Akredytacja ta jest ważna w trzech siedzibach Parlamentu (Strasburg, Bruksela, Luksemburg)

Przed wypełnieniem formularza akredytacji rocznej prosimy zapoznać się z zasadami.

Specjalne zezwolenie dla mediów na nagrywane i fotografowanie

Dziennikarze, fotoreporterzy i kamerzyści muszą posiadać specjalne zezwolenie na nagrywanie, filmowanie i fotografowanie w obrębie budynków PE. Zezwolenia wydawane są przez biuro akredytacyjne. Można zamówić je wcześniej wysyłać wniosek na adres mailowy: media.accreditation@ep.europa.eu. Dziennikarze muszą podpisać dokument i stosować się do przepisów regulujących filmowanie i fotografowanie na terenie Parlamentu.

Zezwolenie na nagrywanie i fotografowanie dla osób niebędących dziennikarzami

Fotografowie oraz kamerzyści zaproszeni przez posłów lub pracownika Parlamentu Europejskiego (zwanych dalej „stroną zapraszającą”) w ramach działalności PR lub promocyjnej lub obsługujące specjalne wydarzenia, powinny posiadać „zezwolenie na nagrywanie i fotografowanie dla osób niebędących dziennikarzami . „Strona zapraszająca” lub występująca o pozwolenie (fotograf, operator kamery, itp.), powinna wystąpić o takie zezwolenie z 24 godzinnym wyprzedzeniem, korzystając z adresu mailowego: media.accreditation@ep.europa.eu. Zezwolenie na filmowanie nie umożliwia wstępu na teren PE. W tym celu „strona zapraszająca” powinna wystąpić o zwykłą przepustkę dla gości. Strona zapraszająca odpowiedzialna jest za nadzór oraz zapewnienie, że zasady obowiązujące fotoreporterów i kamerzystów spoza mediów są przestrzegane.

Biura akredytacyjne, godziny otwarcia

Bruksela: biuro akredytacji prasowych, Wejście dla odwiedzających, budynek Paul-Henri Spaak PHS -1C029, Rue Wiertz 60.

Czynne:

Poniedziałek - czwartek: 08.30 – 17.45

Piątek: 08.30 – 13.00

Strasburg (tylko podczas sesji plenarnych): budynek LOW, wejście dla prasy (pierwsze po lewej stronie od przejścia na centralny dziedziniec im. B. Geremka).

Czynne:

Poniedziałek: 12:00 - 20:00

Wtorek - Środa: 08:00 - 20.00

Czwartek: 8: 00 - do zakończenia sesji plenarnej


Przydatne strony internetowe:

Interinstitutional accreditation - European Commission

European Council accreditation