Akredytacja mediów 

 

Dziennikarze, fotoreporterzy oraz ekipy radiowe i telewizyjne potrzebują akredytacji prasowej lub/i specjalnego zezwolenia na filmowanie, aby pracować w budynkach Parlamentu Europejskiego.

Dostępne są dwa rodzaje akredytacji:


 • Akredytacja krótkoterminowa
 • Akredytacja roczna

Akredytacja krótkoterminowa

Dziennikarze niepracujący na stałe w Brukseli, Strasburgu lub Luksemburgu mogą otrzymać przepustkę prasową ważną na czas danego spotkania lub posiedzenia za okazaniem krajowej legitymacji prasowej lub listu od redaktora naczelnego (z wyjaśnieniem, dlaczego akredytacja jest potrzebna) oraz krajowego dowodu tożsamości lub paszportu. Dziennikarze, którzy nie posiadają krajowej legitymacji prasowej, muszą przesłać poniższe informacje, co najmniej, 24 godziny przed planowanym wejściem do Parlamentu, na adres: media.accreditation@ep.europa.eu. Zalecamy wszystkim dziennikarzom, aby przesyłali swoje dane na ten adres, przed planowana wizytą, w celu uniknięcia opóźnień.

 

Informacje, które należy przesłać mailem, we wniosku o akredytację:

 • Tytuł organu medialnego
 • Cel wizyty w Parlamencie Europejskim
 • Nazwisko
 • Imię
 • Adres elektroniczny
 • Numer telefonu komórkowego
 • Data urodzenia
 • Obywatelstwo
 • Numer dokumentu tożsamości
 • Rodzaj dokumentu tożsamości
 • Zdjęcie o wymiarach 3x4 lub w formacie jpeg, ok. 100 KB.

Akredytacja roczna

Dziennikarze, którzy regularnie zajmują się Parlamentem Europejskim i jego pracą lub/i dziennikarze pracujący w Strasburgu/Brukseli/Luksemburgu mają prawo do ubiegania się o roczną akredytację do Parlamentu Europejskiego. Akredytacja ta jest ważna w trzech siedzibach Parlamentu (Strasburg, Bruksela, Luksemburg)


Zasady oraz formularz akredytacji rocznej


Wszyscy dziennikarze posiadający dostęp do budynków Parlamentu mogą korzystać z infrastruktury dla nich przeznaczonej.

 

Specjalne zezwolenie dla mediów na nagrywane i fotografowanie

Dziennikarze muszą posiadać specjalne zezwolenie na nagrywanie, filmowanie i fotografowanie w obrębie budynków PE. Zezwolenia wydawane są przez biuro akredytacyjne, można również zamówić je wcześniej, korzystając z adresu mailowego: media.accreditation@ep.europa.eu.


Dziennikarze muszą stosować się do przepisów regulujących filmowanie i fotografowanie na terenie Parlamentu.

Przepisy obowiązujące fotoreporterów i ekipy telewizyjne w budynkach Parlamentu Europejskiego   


Zezwolenie na nagrywanie i fotografowanie dla osób spoza mediów

Fotografowie oraz osoby obsługujące kamery, zaproszone przez posłów do PE lub przez pracowników Parlamentu Europejskiego - „stronę zapraszającą”, wykonujące pracę komunikacyjną lub promocyjną lub obsługujące specjalne wydarzenia, powinny posiadać „zezwolenie na nagrywanie i fotografowanie dla osób spoza mediów”. „Strona zapraszająca” lub /i fotograf/operator kamery powinien wystąpić o takie zezwolenie, z 24 godzinnym wyprzedzeniem, korzystając z adresu mailowego: media.accreditation@ep.europa.eu. Zezwolenie to nie umożliwia w stępu na teren PE, w tym celu „strona zapraszająca” powinna wystąpić o zwykłą przepustkę dla gości. Strona zapraszająca odpowiedzialna jest za nadzór oraz zapewnienie, że zasady obowiązujące fotoreporterów i ekipy telewizyjne spoza mediów są przestrzegane.


Biura akredytacyjne, godziny otwarcia

Bruksela: biuro akredytacji prasowych, Wejście dla odwiedzających, budynek Paul-Henri Spaak PHS -1C029, Rue Wiertz 60.

Czynne:

Poniedziałek - czwartek: 08.30 – 17.45

Piątek: 08.30 – 13.00


Strasburg (tylko podczas sesji plenarnych): budynek LOW, wejście dla prasy (pierwsze po lewej stronie od przejścia na centralny dziedziniec im. B. Geremka).

Czynne:

Poniedziałek: 12:00 - 20:00

Wtorek - Środa: 08:00 - 20.00

Czwartek: -8:00 - do zakończenia sesji plenarnejPodobne strony:

Interinstitutional accreditation - European Commission

European Council accreditation