Wybory Europejskie 2019 

 
 

Udostępnij tę stronę: 

Europejczycy głosują 23-26 maja 

W maju kilkaset milionów obywateli Unii Europejskiej wybierze nowy Parlament. Obywatele UE ocenią kandydatów i programy, a następnie podejmą decyzje, które wpłyną na przyszłość naszego kontynentu i jego rolę w świecie w nadchodzących latach. Unia Europejska – jedyne w swoim rodzaju wspólny projekt oparty na pokojowej współpracy – jest zagrożona przez siły nastawione na niszczenie naszych wspólnych osiągnięć.

Kontrastuje to z niedawnymi wynikami sondażu Eurobarometru, które wskazują na coraz bardziej pozytywne nastawienie do UE. Aż 48% obywateli uważa, że ich "głos liczy się w UE". Wprawdzie istnieją różnice pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi, jednak stanowi to ogólny wzrost o 10% w ciągu ostatnich dziesięciu lat.

Czeka nas jednak jeszcze wiele pracy

Musimy zmieniać Europę, aby skuteczniej odpowiadała na potrzeby obywateli oraz budować na dotychczasowych osiągnięciach

W ciągu najbliższych kilku miesięcy obywatele będą zastanawiać się, co Unia Europejska robi, aby ich chronić, tworzyć nowe szanse i budować silny wizerunek UE za granicą. Będą oczekiwać odpowiedzi na obawy związane z przepływami migracyjnymi, zwalczaniem terroryzmu, środowiskiem naturalnym i zatrudnieniem. Musimy zadbać o to, by obywatele uświadamiali sobie rezultaty codziennej pracy posłów do PE, takie jak reforma systemu azylowego, bliższa współpraca z Afryką, zwalczanie terroryzmu oraz przeciwdziałanie dumpingowi zagrażającemu europejskim miejscom pracy, rozliczanie cyfrowych gigantów oraz ochrona prywatności danych.

W 2017 umieściliśmy Parlament Europejski – jedyną instytucję UE wyłanianą w wyborach bezpośrednich – w centrum dyskusji o przyszłości Europy. Szefowie rządów regularnie włączają się w nią i przedstawiają nam swoje wizje przyszłości. Prowadzi to do ożywionych dyskusji, stanowiących punkt wyjścia do kolejnego etapu ewolucji Europy.

W międzyczasie powitaliśmy ponad 8000 młodych ludzi w Strasburgu i 800 w Brukseli, co pozwoli nam dowiedzieć się więcej o nadziejach i obawach nowego pokolenia, ale przede wszystkim o tym, w jaki sposób możemy wspólnie popchnąć Europę do przodu.

Centralną rolę w informowaniu i odzwierciedlaniu opinii publicznej w okresie poprzedzającym wybory europejskie pełnić będą media. W śledzeniu kampanii w poszczególnych państwach członkowskich, zrozumieniu ich wpływu oraz zmian, jakie w ich wyniku nastąpią w Parlamencie w 2019 r., pomoże przygotowany przez nas internetowy niezbędnik prasowy, który będzie regularnie aktualizowany.

Obejmuje on m.in. przydatne dane kontaktowe, informacje na temat naszych działań i dokonań w trakcie obecnej kadencji, aplikację wyborczą na urządzenia przenośne, linki do not faktograficznych, wykresy i wyniki badań opinii publicznej, wszystko to w celu umożliwienia Państwu szybkiego dotarcia do aktualnych informacji. Mam nadzieję, że okaże się przydatny.

Dziękuję za pracę, którą wykonujecie Państwo żeby przybliżyć Unię Europejską obywatelom.

Antonio Tajani

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego