Wybory Europejskie 2019 

 
 

Udostępnij tę stronę: 

Przewodniczący Antonio Tajani 

Przyszłą wiosną setki milionów obywateli Unii Europejskiej wybiorą nowy Parlament

Obywatele UE ocenią kandydatów i programy, a następnie podejmą decyzje, które wpłyną na przyszłość naszego kontynentu i jego rolę w świecie w nadchodzących latach. Unia Europejska – jedyne w swoim rodzaju wspólny projekt oparty na pokojowej współpracy – jest zagrożona przez siły nastawione na niszczenie naszych wspólnych osiągnięć.

Kontrastuje to z niedawnymi wynikami sondażu Eurobarometru, które wskazują na coraz bardziej pozytywne nastawienie do UE. Po raz pierwszy aż 48% obywateli uważa, że ich głos liczy się w UE. Wprawdzie istnieją różnice pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi, jednak stanowi to ogólny wzrost o 10% w ciągu ostatnich dziesięciu lat.

Czeka nas jednak jeszcze wiele pracy

Musimy zmieniać Europę, aby skuteczniej odpowiadała na potrzeby obywateli oraz budować na dotychczasowych osiągnięciach

W ciągu najbliższych miesięcy obywatele będą zastanawiać się, co Unia Europejska robi, aby ich chronić, tworzyć nowe szanse i budować silny wizerunek UE za granicą. Będą oczekiwać odpowiedzi na obawy związane z przepływami migracyjnymi, zwalczaniem terroryzmu, środowiskiem naturalnym i zatrudnieniem. Musimy zadbać o to, by obywatele uświadamiali sobie rezultaty codziennej pracy posłów do PE, takie jak reforma systemu azylowego, bliższa współpraca z Afryką, zwalczanie terroryzmu oraz przeciwdziałanie dumpingowi zagrażającemu europejskim miejscom pracy, rozliczanie cyfrowych gigantów oraz ochrona prywatności danych.

W zeszłym roku, umieściliśmy Parlament Europejski – jedyną instytucję UE wyłanianą w wyborach bezpośrednich – w centrum dyskusji o przyszłości Europy. Obecnie odbywają się regularne spotkania z szefami rządów, którzy przedstawiają nam swoje wizje przyszłości. Prowadzi to do ożywionych dyskusji, stanowiących punkt wyjścia do kolejnego etapu ewolucji Europy.

W czerwcu powitamy w Strasburgu ponad 8000 młodych ludzi, co pozwoli nam dowiedzieć się więcej o nadziejach i obawach nowego pokolenia, ale przede wszystkim o tym, w jaki sposób możemy wspólnie popchnąć Europę do przodu.

Centralną rolę w informowaniu i odzwierciedlaniu opinii publicznej w okresie poprzedzającym wybory europejskie pełnić będą media. W śledzeniu kampanii w poszczególnych państwach członkowskich, zrozumieniu ich wpływu oraz zmian, jakie w ich wyniku nastąpią w Parlamencie w 2019 r., pomoże przygotowany przez nas internetowy niezbędnik prasowy, który będzie regularnie aktualizowany. Obejmuje on m.in. przydatne dane kontaktowe, aplikację wyborczą, informacje ogólne, noty faktograficzne, materiały graficzne i dane z badań opinii publicznej, umożliwiające śledzenie sytuacji na bieżąco. Mamy nadzieję, że okaże się przydatny.

Dziękujemy za przybliżanie Unii Europejskiej do jej obywateli

Antonio Tajani

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego