Sondaże we wszystkich państwach członkowskich 

 
 

Udostępnij tę stronę: 

Parlament regularnie przeprowadza badania opinii publicznej (Eurobarometr) na podstawie monitoringu oczekiwań obywateli, ich obaw oraz zamiarów dotyczących głosowania.

Poparcie dla członkostwa w UE 

Specjalna seria badań Eurobarometru Parlamentu Europejskiego mierzy zainteresowanie Europejczyków wyborami w 2019 r. oraz ich opinie na temat integracji europejskiej. Badania te zostaną uzupełnione szczegółowymi analizami powyborczymi w celu lepszego zrozumienia postaw obywateli UE w kontekście wyborów europejskich.

Badania 2018/2019 wykazały wzrost poparcia dla UE

Badania Parlamentu Europejskiego 2018/2019, potwierdzają stale rosnące poparcie obywateli dla Unii Europejskiej. Przeprowadzone wśród ponad 27 000 osób z 28 państw członkowskich pokazały, że:

  • 62% obywateli uważa, że członkostwo w UE jest rzeczą dobrą, podczas gdy ponad dwie trzecie respondentów (68%) jest przekonanych, że ich kraj odniósł korzyści z członkostwa w UE. Jest to najwyższy wynik od 1983 r.
  • 66% europejskich respondentów głosowałoby za tym, aby ich kraj pozostał członkiem UE (większość we wszystkich państwach członkowskich), a tylko 17% rozważałoby wyjście z UE, przy 17% niezdecydowanych.
  • 41% respondentów zna już datę kolejnych wyborów europejskich, a 51% z nich jest nią zainteresowanych.

Ewoluowały zagadnienia priorytetowe, na temat których obywatele oczekują debat w trakcie kampanii wyborczych. We wrześniu na czele agendy znalazła się imigracja (50%), następnie gospodarka (47%) oraz bezrobocie wśród młodzieży (47%) , podczas gdy walka z terroryzmem spadła z pierwszego na czwarte miejsce (44%).

Ostatnie wiosenne badanie Eurobarometru, opublikowane w  25 kwietnia 2019 r., wykazało, że mimo sceptyków, poparcie dla UE pozostaje na historycznie wysokim poziomie. Przeczytaj komunikat prasowy.

Sprawdź wszystkie wyniki wrześniowego sondażu

Rezultaty dla Polski

Zestawienie z sondażem kwietniowym


Metodologia badań Eurobarometru

Sondaże Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej przeprowadza ten sam wykonawca przy użyciu tej samej metodyki, aby umożliwić bezpośrednią porównywalność i obserwację tendencji. Wykorzystuje się do nich wywiady bezpośrednie z około 27 tys. respondentami we wszystkich 28 państwach członkowskich UE, wybranymi spośród ogółu ludności w wieku co najmniej 15 lat.

Próba badawcza jest starannie dobierana, aby odzwierciedlić sytuację społeczno-demograficzną każdego państwa członkowskiego, i jest w pełni reprezentatywna statystycznie. Analiza wyników ma zapewnić jak najpełniejszy obraz rozwoju sytuacji w poszczególnych krajach, specyfiki regionalnej, różnic socjodemograficznych i tendencji historycznych.

Specjalna seria sondaży Eurobarometru dla Parlamentu mierzy zainteresowanie Europejczyków wyborami w 2019 r. i ich poglądy na temat integracji europejskiej. Uzupełnią ą szczegółowe analizy powyborcze , które ułatwią zrozumienie postaw europejskiego elektoratu.

Do każdego sondażu dodano następujące informacje:

  • główne sprawozdanie (w wersji angielskiej w dniu publikacji, wszystkie 23 języki w późniejszym terminie),
  • załącznik dotyczący kryteriów socjodemograficznych i wyników,
  • krajowe noty informacyjne z najważniejszymi wynikami w poszczególnych krajach (po angielsku i języku danego kraju),
  • zagregowane pliki danych w formacie Excel
  • plik SPSS z pełnym zbiorem danych surowych (dostępny na żądanie),

Poprzednie sondaże

Demokracja w działaniu: Rok przed wyborami europejskimi (kwiecień 2018)

Opinia publiczna w poszczególnych krajach: trendy społeczno-demograficzne

Dwa lata do wyborów europejskich w 2019 (maj 2017)