Bezpośredni dostęp do głównej nawigacji (Wciśnij klawisz Enter)
Dostęp do zawartości strony (kliknąć na "Wejście")
Bezpośredni dostęp do wykazu innych stron (Wciśnij klawisz Enter)
Icon: top story Brexit
Najważniejszy temat :

Brexit - Zjednoczone Królestwo zgłosiło zamiar opuszczenia UE

Konstytucja / Instytucje 05-04-2017 - 18:36
 
 

Zjednoczone Królestwo formalnie ogłosiło dziś zamiar wystąpienia z Unii Europejskiej. Tym samym rozpoczyna się dwuletni okres, w trakcie którego strony będą musiały uregulować swoje przyszłe relacje. Parlament Europejski odegra kluczową rolę w tym procesie. (Przeczytaj więcej: Brexit: Negocjacje ws. przyszłych stosunków UE i Zjednoczonego Królestwa)

Posłowie wyraźną większością głosów (516 za, 133 przeciw i 50 wstrzymujących) przyjęli rezolucję w sprawie kluczowych zasad i warunków, od których spełnienia zależeć będzie zgoda Parlamentu na porozumienia dotyczące wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej. Każda umowa zawarta w wyniku negocjacji z Wielką Brytanią będzie wymagała akceptacji Parlamentu Europejskiego. (Przeczytaj więcej: Brexit: Warunki poparcia Parlamentu dla porozumienia między UE i Wielką Brytanią)

Konferencja Przewodniczących zatwierdziła projekt rezolucji przełożony przez szefów czterech grup politycznych i parlamentarną komisję spraw konstytucyjnych. Zawiera on warunki, od których spełnienia Parlament Europejski uzależni swoje poparcie dla wynegocjowanego z Wielką Brytanią porozumienia o wystąpieniu z Unii Europejskiej . Projekt rezolucji będzie omawiany i głosowany na posiedzeniu plenarnym w przyszłą środę. (Przeczytaj więcej: Brexit: Posłowie PE przedstawiają warunki swego przyszłego poparcia dla porozumienia w sprawie wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE)

Rząd Zjednoczonego Królestwa powołał się dzisiaj na artykuł 50. Traktatu o Unii Europejskiej, tym samym zgłaszając oficjalnie swój zamiar wyjścia ze Wspólnoty. Od tej chwili Zjednoczone Królestwo i Unia mają dwa lata na wynegocjowanie umowy o wystąpieniu. Oprócz tego konieczne będzie wypracowanie zasad regulujących przyszłe relacje handlowe, co może potrwać o wiele dłużej. Poniżej więcej informacji o procedurze wystąpienia i o roli, jaką odgrywa w niej Parlament Europejski. (Przeczytaj więcej: Artykuł 50.: Jaka będzie przyszłość stosunków UE i Wielkiej Brytanii)

Otwierając nadzwyczajną sesję plenarną, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin SCHULZ (S&D, DE) zauważył, że to pierwsza sesja zwołana, w tak krótkim czasie, ale i decyzja obywateli Wielkiej Brytanii o opuszczeniu UE była bez precedensu, dodał. Schulz ciepło powitał Komisarza Hilla i podziękował mu za pracę dla Komisji Europejskiej i jego decyzję o dymisji, po zaangażowaniu się w kampanię na rzecz pozostania w UE. Oświadczenie to posłowie oraz inni Komisarze przyjęli stojącą owacją. (Przeczytaj więcej: Gorąca debata o Brexicie i jego konsekwencjach)

Dot. : 20160701TST34439
 
 
Brexit: Priorytety Parlamentu
 

Brexit: Parlament przyjąl rezolucję określającą warunki swego poparcia dla przyszłego porozumienia ws. wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE.

 
Po szczycie ws. Brexitu - reakcje w PE
 

Po referendum w Wielkiej Brytanii europosłowie debatują nad przyszłością Europy i Brytyjczyków.

 
Referendum w Wielkiej Brytanii: debata w PE
 

W PE odbyło się nadzwyczajne posiedzenie poświęcone referendum w Wielkiej Brytanii.

 
Wielka Brytania za wyjściem z UE: reakcje z PE
 

Reakcje przewodniczącego PE i przewodniczących grup politycznych po referendum w Wielkiej Brytanii