Adgang til sidens indhold (klik på "Indgang")


Direkte adgang

 

 

 

Sociale netværk

 

Andet

 

-

I spotlyset :

Korte nyheder :

Debat om den økonomiske krise med EU-kommissær Olli Rehn

23-11-2011 - 11:07
 

EU´s kommissær for økonomiske og monetære anliggender, Olli Rehn, deltager onsdag i en debat med medlemmerne af Parlamentets Udvalg om Økonomiske og Monetære Anliggender. Debatten vil fokusere på økonomisk genopretning og håndtering af gældskrisen. Spørgsmålet om hvilken rolle en eventuel indførelse af euroobligationer vil komme til at spille for den økonomiske genopretning ventes at blive et centralt tema. Følg debatten direkte via linket neden for.

 
Ref.: 20111118SST31849
 

Menneskerettigheder øverst på dagsordenen

21-11-2011 - 15:42
 

Europa-Parlamentet er onsdag den 23. november vært for to store arrangementer om den globale kamp for menneskerettigheder. Menneskerettighedsaktivister fra hele verden, herunder tidligere Sakharov- prisvindere, vil deltage i begivenhederne, der starter onsdag morgen i Europa-Parlamentet. EP-formand Buzek opfordrer alle europæere at spille deres rolle i kampen for menneskerettigheder. Du kan tilmelde dig via linket neden for.

 
Ref.: 20111121SST31931
 

Europa-Parlamentet og Rådet når til enighed om budgetaftale for 2012

21-11-2011 - 14:47
 
EU-budgettet vil næste år stige med 2 % sammenlignet med i år. Det var resultatet af den aftale, som Europa-Parlamentet og Rådet indgik fredag den 18. november. Formanden for Europa-Parlamentets forhandlingsdelegation, Alain Lamassoure (EPP, Frankrig), udtrykte tilfredshed med aftalen, der kombinerer budgetdisciplin med vækstorienterede initiativer. Læs mere om budgetproceduren og forhandlingerne om næste års budget via linket neden for.
 
Ref.: 20111118SST31842
 

Nyheder :

Assarid: Krisen vil ikke påvirke EU-AVS- samarbejdet

Udvikling og samarbejde - 24-11-2011 - 17:09

Samarbejdet mellem EU og Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS-landene) blev styrket i forblindelse med indgåelsen af Cotonou-aftalen i 2000. Dengang blev det besluttet, at MEP'ere to gange årligt skal mødes med deres folkevalgte kolleger fra AVS-landene for at drøfte udviklingspolitiske emner. Medformand for denne uges interparlamentariske forsamling i Togo, Assarid Ag Imbarcaouane, indvilgede i at besvare nogle spørgsmål om udviklingspolitik, finanskrisen og det arabiske forår.

Peter Liese: Behov for styrket indsats mod luftfartsemissioner

Miljø - 23-11-2011 - 14:24

Som led i bestræbelserne på at reducere udslippet af skadelige drivhusgasser, vil EU fra den 1. januar 2012 inkludere luftfartsektoren i sin emissionshandelsordning, hvilket vil påvirke alle fly, der flyver ind i eller ud af EU. Vi talte med den tyske kristendemokrat Peter Liese, der har udarbejdet Parlamentets betænkning om emnet.

Andragender: Borgernes ret til at klage

Andragender - 22-11-2011 - 14:30

Et mere afbalanceret marked for onlinespil

Forbrugere - 21-11-2011 - 12:30

Overblik over EU-budgettet

Computergrafik - 18-11-2011 - 12:57

Ugen i Strasbourg

Institutioner - 18-11-2011 - 08:00

Nyhederne: Mere Europa, ikke mindre

Video - 17-11-2011 - 13:58

Nyhederne: Sejr for fødevarehjælp

Video - 16-11-2011 - 12:48
 

Vignetter til fremme af indhold :

Parlamentet tæt på dig

EP er tættere på, end man skulle tro

Mere gennemsigtighed i finanssektoren

EP godkender forbud mod spekulationer i statsgæld samt begrænsninger af short selling

EuroparlTV: Interview med EP-formand Buzek

Buzek: En krise er også en mulighed

 

Teaser :

10Der online gambles for 10 mia. euro om året i EU

"Vi bør ikke basere vores beslutninger på en aktuel stemning, men på et videnskabeligt grundlag"

Peter Liese  

Du kan indsende et afdragende til…

Temaer

 

EU-budgettet for 2012

Budget - 21-11-2011 - 14:33 Opdatering

Oktobermåneds afstemning om EU-budgettet for 2012 markerede begyndelsen på den sidste fase af forhandlingerne om næste års EU-budget. Hvis 2012-budgettet skal vedtages i første halvdel af december, er det en forudsætning, at Parlamentet og medlemsstaterne når til enighed om en aftale i november.

Sakharov-prisen for tankefrihed 2011

Menneskerettigheder - 21-10-2011 - 10:47

LUX- prisen 2011: De 3 nominerede film

Kultur - 06-10-2011 - 18:14

Den økonomiske lovgivningspakke

Økonomiske og monetære anliggender - 30-09-2011 - 11:31 Opdatering

Reform af den fælles landbrugspolitik

Landbrug - 15-06-2011 - 11:35