Czesław Siekierski: problemele de bază ale agriculturii în UE nu sunt abordate suficient 

 
 

Distribuiți această pagină: 

Comisia și-a prezentat propunerile pentru politica agricolă a UE. Citiți interviul cu Czesław Siekierski, președintele comisiei pentru agricultură de la Parlament.

Czesław Siekierski: „Nu cred că avem nevoie de o nouă reformă globală a politicii agricole comune, dar avem nevoie de ajustări.” 

Pe 29 noiembrie, Comisia Europeană a publicat un comunicat cu noi propuneri privind viitoarea politică agricolă comună UE, care includ o nouă „abordare adaptată”, prin care statele membre trebuie să își prezinte propriile planuri strategice. Am discutat cu președintele comisiei pentru agricultură de la Parlamentul European, polonezul Czesław Siekierski (PPE), despre noile propuneri ale Comisiei.

Comisia și-a prezentat comunicarea privind reforma politicii agricole comune. De ce trebuie să reformăm această politică?

Nu cred că avem nevoie de o nouă reformă globală a politicii agricole comune, dar avem nevoie de ajustări și modernizări. Specificul agriculturii necesită o abordare mai degrabă evolutivă decât revoluționară, deoarece nimic din acest sector nu se schimbă peste noapte, iar revenirea capitalului este foarte lungă. Este necesar să se consolideze capacitatea politicii de a răspunde rapid provocărilor, de a se adapta la o lume în continuă schimbare, de exemplu în domeniul acordurilor comerciale, al digitalizării sau al noilor evoluții tehnologice.

Context 
  • politica agricolă comună actuală acoperă perioada 2014-2020 
  • sectorul agroalimentar este unul dintre cele mai mari din Europa, cu 22 de milioane de fermieri și alte 44 de milioane de locuri de muncă ce depind de agricultură 
  • în comunicatul privind politica agricolă comună, Comisia declară că dorește să treacă de la o abordare unică la o abordare adaptată, în care statele membre vor putea alege opțiunile preferate pentru a atinge obiectivele stabilite la nivelul UE  
  • cu toate acestea, potrivit Comisiei, noile propuneri nu ar trebui privite ca un pas către renaționalizarea politicii agricole comune. 

Comisia spune că ar dori să treacă de la o abordare unică la o abordare adaptată pentru a aborda realitățile locale și situațiile concrete ale fermierilor. Care este opinia dvs.?

Aceasta este o abordare bună, deoarece până în prezent nu am ținut suficient cont de gradul de diversitate al agriculturii în Europa. Această diversitate rezultă din diferențele climatice și din factorii istorici sau chiar politici. Agricultura noastră din nord este diferită de cea din sudul Europei. Agricultura în Finlanda este diferită de cea din Franța, ca să nu mai vorbim de Malta sau de teritoriile de peste mări. Ideea este de a ne îndeplini obiectivele și de a respecta valorile comune, dar cu instrumente diferite în diferite state membre. Conform propunerilor, UE va veni cu obiective și statele membre, care cunosc cel mai bine situația proprie, vor propune modalități de punere în aplicare a acestora pe baza capacităților lor.

Această cale este dificilă. La început, statelor membre le va fi dificil să pregătească aceste planuri strategice pentru că nu au mai făcut-o niciodată. De asemenea, Comisiei îi va fi dificil să analizeze și să evalueze aceste planuri. Cu toate acestea, cred că, dacă există bunăvoință, vom învăța cu toții din noul sistem.

Lipsește ceva în propuneri?

Cred că problemele de bază ale agriculturii în UE nu sunt abordate suficient: veniturile scăzute din agricultură, care reprezintă 50% din veniturile altor grupuri ocupaționale, în contextul în care jumătate provin din finanțarea UE; necesitatea unor forme tradiționale de intervenție pe piață pentru asigurarea stabilității sale, cum ar fi eliminarea excedentului de pe piață pentru utilizarea acestuia în producția de energie sau transferul acestuia în sprijinul țărilor în dificultate; volumul mare de muncă, îmbătrânirea populației, lipsa interesului pentru agricultură în rândul tinerilor, infrastructura tehnică și socială precară în zonele rurale, dependența de condițiile meteorologice și fluctuațiile pieței.

Credeți că propunerile Comisiei vor contribui la îmbunătățirea situației din agricultură?

Înainte de anunțarea propunerilor, Comisia Europeană a condus o consultare publică cu agricultorii, consumatorii și ONG-urile, dar suntem încă la începutul acestui proces. Vom discuta aceste propuneri și le vom aborda în mod adecvat în cadrul financiar multianual viitor. Nu este vorba numai de bani, deși aceștia sunt importanți, ci și de acțiuni cuprinzătoare, deoarece agricultura este legată de alte politici, cum ar fi coeziunea, comerțul și mediul. De aceea cred că avem nevoie de mai mult dialog.