Distribuiți această pagină: 

Ultima Conferință a Președinților, 27 mai 2014 

Compusă din liderii grupurilor politice și președintele Parlamentului European, Conferința Președinților face parte integrantă din viața parlamentară. Ce face aceasta, mai exact? Vă oferim un rezumat al modurilor în care activitatea Conferinței o influențează pe cea a Parlamentului.

Conferința Președinților este compusă din președintele Parlamentului, președinții grupurilor politice și unul dintre deputații neafiliați – care nu are drept de vot. Deciziile se iau prin consens. În cazul în care nu se realizează consensul, se procedează la un vot ponderat (în funcție de numărul de membri ai fiecărui grup politic).


Conferința Președinților decide asupra organizării activității Parlamentului și asupra relațiilor cu alte organe și instituții ale Uniunii Europene. Decide ce se va discuta în plen și organizează timpul de vorbire pentru deputații europeni. Este organul competent în ceea ce privește componența (numărul de membri de la fiecare grup politic) și competențele comisiilor. Autorizează rapoartele din proprie inițiativă (rapoarte făcute la inițiativa deputaților).


Conferința Președinților selectează laureatul Premiului Saharov pentru libertatea de gândire dintre candidații propuși de comisiile pentru afaceri externe și dezvoltare.