Dimensiunea socială a UE: consolidarea Fondului social european 

 
 

Distribuiți această pagină: 

Fondul social european este îmbunătățit pentru a răspunde mai eficient la provocările de astăzi, consolidând astfel dimensiunea socială a UE.

Parlamentul a aporpbat reguli noi privind combaterea șomajului și a nivelului ridicat al sărăciei în UE.

Raportul, adoptat în plen pe 4 aprilie 2019, propune alocarea mai multor fonduri pentru „Fondul social european+” (FSE+) în bugetul pe termen lung al UE, acordând o atenție deosebită copiilor și ocupării forței de muncă în rândul tinerilor.

Provocările sociale și cele referitoare la ocuparea forței de muncă se numără printre principalele preocupări ale cetățenilor europeni. Pentru a contribui la consolidarea dimensiunii sociale europene, eurodeputații sprijină o versiune simplificată a Fondului social european: „Fondul social european+”.

Obiectivul acestei inițiative este de a contribui la ocuparea integrală a forței de muncă, la creșterea calității și a productivității la locul de muncă, la creșterea mobilității geografice și profesionale a lucrătorilor în UE, la îmbunătățirea sistemelor de educație și formare și la promovarea incluziunii sociale și a sănătății.

Ce este Fondul social european? 
  • cel mai vechi instrument financiar din Europa care investește în oameni, contribuie la îmbunătățirea oportunităților de angajare și la creșterea nivelul de trai; 
  • UE distribuie fonduri sociale statelor membre și regiunilor pentru a finanța programele legate de ocuparea forței de muncă, de la încurajarea creării de locuri de muncă până la combaterea lacunelor din educație, a sărăciei și a excluziunii sociale; 
  • beneficiari: de regulă persoane, cum ar fi lucrători, tineri, persoane în căutarea unui loc de muncă, persoane dezavantajate din punct de vedere economic, precum și companii și organizații. 
FSE+ ar pune în comun resursele câtorva programe existente: 
  • Fondul social european și „Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor” 
  • Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane (FEAD) 
  • Programul european pentru ocuparea forței de muncă și inovarea socială (EaSI) 
  • Programul UE în domeniul sănătății. 

Mai multă flexibilitate, simplificare și eficiență

Acest lucru ar permite un sprijin integrat și mai orientat către provocările sociale și cele de pe piața forței de muncă. Spre exemplu, persoanele afectate de sărăcie vor fi integrate în cadrul FSE+, pentru a beneficia de o combinație mai bună de asistență materială și asistență socială cuprinzătoare.

Aceasta va fi mai flexibilă, iar normele mai simple vor facilita accesul la finanțare.

Tinerii și copiii sunt o prioritate cheie

FSE+ va investi în trei domenii principale:

  • educația, formarea și învățarea pe tot parcursul vieții
  • eficiența piețelor muncii și acces egal la locuri de muncă de calitate
  • incluziunea socială, sănătate și combaterea sărăciei.

Deputații europeni doresc să se asigure că FSE+ va susține în continuare ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor și că va sprijini acțiunile de implementare a Garanției Europene pentru Copii, care oferă oportunități egale copiilor și acces la educația gratuită.

Sănătate și inovarea socială

FSE+ ar susține și progresul social și mobilitatea geografică a forței de muncă. Acesta va susține și transformarea digitală în domeniul sănătății, va investi în diagnosticul timpuriu, va stimula cooperarea transfrontalieră în bolile rare și complexe.

Ce urmează

Regulile vor fi negociate cu Consiliul în timpul noului mandat parlamentar.

Mai multe informații:

Măsuri UE privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor
Întoarcerea la locul de muncă după o boală lungă
Corpul european de solidaritate: oportunități pentru tineri