Acces direct la meniul principal de navigare (Apăsaţi pe tasta "Enter")
Acces la conţinutul paginii (apăsaţi pe "Intră")
Acces direct la lista celorlalte site-uri (Apăsaţi pe tasta "Enter")

Salvează albinele Europei

Sesiune Comunicat de presă - Agricultură25-11-2010 - 12:39
 

Mortalitatea albinelor este în creștere, în timp ce numărul apicultorilor din Europa se află în declin, toate acestea putând avea un impact serios asupra producției de alimente, atâta timp cât majoritatea speciilor de plante și a recoltelor depinde de polenizarea făcută de albine. Parlamentul va solicita Uniunii Europene să își amplifice sprijinul pentru sectorul apicol în următoarea reformă a Politicii Agricole Comune (PAC).


Datorită faptului că 76% din producția de alimente și 84% din speciile de plante depind de polenizarea făcută de albine, Parlamentul a aprobat joi, 25 noiembrie, o rezoluție care solicită Comisiei să majoreze ajutorul oferit sectorului apicol în Politica Agricolă Comună (PAC) după anul 2013, printr-o reformă a legislației și prin creșterea atât a suportului financiar, cât si a investițiilor în cercetare.


Paolo De Castro (S&D, IT), care a propus rezoluția în plen în numele Comisiei pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, a declarat în timpul dezbaterii de marți: "Dificultatea comercializării, volatilitatea prețurilor și creșterea mortalității [albinelor] sunt o parte din factorii critici" care pun într-o situație de risc sectorul apicol din UE. Astrid Lulling (EPP, LU), care a contribuit substanțial la elaborarea textului, a spus: "Albinele sunt importante pentru calitatea vieții  noastre; de aceea, o politică complexă, globală, este necesară și urgentă, astfel asigurând atât un număr suficient de albine și de apicultori în UE, cât și evitarea depopulării."


Norme mai stricte cu privire la etichetarea produselor apicole, cercetarea în domeniul mortalității albinelor și includerea bolilor albinelor în politica veterinară a UE sunt câteva dintre recomandările făcute în rezoluția adoptată la 25 noiembrie de Parlamentul European.


Deputații Europeni au solicitat Comisiei să elaboreze un plan de acțiune pentru a lupta împotriva mortalității albinelor, acesta incluzând atât promovarea practicilor agricole compatibile cu polenizatorii, cât și menținerea și îmbunătățirea programelor de suport, care vor expira în 2012.


Modificarea etichetării necesară pentru garantarea calității

Din cauza faptului că 40 % din mierea vândută în Europa provine din importuri, Parlamentul dorește ca politica legislativă cu privire la calitatea alimentelor să fie actualizată pentru a îmbunătății regulile cu privire la indicarea pe etichetă a țării de origine, pentru a evita informaţiile înşelătoare pentru consumatori, mai ales în cazul amestecurilor de sortimente de miere originare atât din ţări ale UE, cât şi din ţări terţe.


Mai mult, măsurile de control la frontiere, mai ales pentru importurile din ţări terţe, vor trebui armonizate, deoarece importurile de miere de slabă calitate, falsurile şi surogatele de miere, sunt elemente care conduc la denaturarea pieţei şi care exercită o presiune constantă asupra preţurilor şi a calităţii finale a produselor pe piaţa internă a UE, spun membrii Parlamentului European.


Deputații europeni au adăugat că, de acum înainte, orice produs procesat care menționează mierea ca un conținut, va putea face referință la acest lucru in denominarea produsului numai cu condiţia ca 50% din conţinutul în zahăr să provină din miere.


Un mai bun control al bolilor

Politica veterinară UE va trebui adaptată pentru a lupta împotriva mortalității albinelor, de exemplu prin măsuri eficiente de control a bolilor albinelor, cum ar fi acarienii Varroa. Accesul la medicamente pe tot teritoriul Uniunii Europene va trebui să fie îmbunătățit prin finanțare UE.


Cercetare independentă pentru informarea publicului

Rezoluția solicită Comisiei susținerea cercetării independente cu privire la mortalitatea albinelor și invită Comisia să se asigure că datele privind efectele culturilor modificate genetic şi a pesticidelor asupra anumitor specii sunt puse la dispoziţia publicului. În final, Parlamentul sugerează revizuirea regulilor cu privire la pesticide și la produsele de protecție a plantelor, pentru a permite o evaluare a riscurilor expunerii albinelor la aceste substanțe.


REF. : 20101125IPR00533
 
 
Date de contact