Acces direct la meniul principal de navigare (Apăsaţi pe tasta "Enter")
Acces la conţinutul paginii (apăsaţi pe "Intră")
Acces direct la lista celorlalte site-uri (Apăsaţi pe tasta "Enter")

Reglementarea comerțului cu produse financiare derivate

Sesiune Comunicat de presă - Afaceri economice și monetare29-03-2012 - 12:40
 

Legislația pentru a face mai sigur și mai transparent comerțul cu produse derivate OTC (over-the-counter) a fost adoptată de Parlament joi. Se consideră că tranzacționarea produselor financiare derivate a contribuit la criza financiară globală. Proiectul de regulament primise un acord provizoriu pe 9 februarie din partea echipelor de negociatori ai Parlamentului European și Consiliului.


Aprobare obligatorie pentru produsele financiare derivate OTC, raportarea tuturor produselor derivate

Regulamentul prevede că toate contractele de produse derivate OTC trebuie să fie aprobate prin contrapartidele centrale (CCPs), reducând astfel riscul de credit al contrapartidei, și anume riscul ca una din părțile contractului să fie în incapacitate de a-și onora obligațiile.


În cadrul negocierilor, deputații europeni au cerut ca toate contractele cu instrumente derivate (nu numai instrumentele financiare derivate OTC) să fie raportate unor centre de date sau registre centrale, care ar trebui să publice pozițiile agregate în funcție de clasa de instrumente financiare derivate, oferind astfel operatorilor de pe piață o imagine mai clară asupra pieței.


Un rol puternic pentru AEVMP

Activitatea registrelor centrale de tranzacții ar urma să fie monitorizată de Autoritatea Europeana pentru Valori Mobiliare și Piețe (AEVMP), care ar fi responsabilă pentru acordarea sau retragerea licențelor.


Negociatorii Parlamentului au întărit rolul AEVMP dându-i puterea de a bloca autorizarea unei contrapartide centrale (CCP) de a opera pe piața internă a UE. Ei au impus, de asemenea, medierea obligatorie de către AEVMP în disputele dintre autoritățile naționale privind autorizarea contrapartidelor centrale.


Fondurile de pensii

Deputații europeni au asigurat condiții mai favorabile pentru fondurile de pensii în ceea ce privește obligația de compensare. Pentru aceste sisteme, obligația nu se aplică pentru un termen de trei ani, cu posibilitatea de prelungire pentru încă doi ani plus unul, sub rezerva unei justificări corespunzătoare.


Recunoașterea contrapartidelor centrale (CCPs) din țări terțe

Contrapartidele centrale (CCPs) din țări terțe vor fi recunoscute în UE numai dacă regimul legal al țării terțe respective prevede un sistem echivalent de recunoaștere. Acest fapt nu creează însă un precedent în privința altei legislații privind supravegherea și monitorizarea infrastructurii pieței financiare.


Legislația a fost adoptată de deputații europeni cu 602 voturi pentru, 23 împotrivă și 27 de abțineri.


Revizuire după trei ani

Consiliul și Comisia au căzut de asemenea de acord cu o propunere a Parlamentului ca evaluarea implementării legislației să fie realizată de Comisie. Această evaluare ar analiza eficiența supravegherii contrapartidelor centrale (CCPs), inclusiv aranjamentele de vot ale colegiilor supraveghetoare și rolul AEVMP în procesul de autorizare a contrapartidelor centrale (CCPs).


Comisia ar urma să prezinte un raport, la nevoie însoțit de propuneri, către Parlament și Consiliu, cel târziu la trei ani după intrarea în vigoare a regulamentului.


Context

Legislația pune în aplicare angajamentele luate la Pittsburg, în septembrie 2009, de către liderii G-20. Acest lucru s-a întâmplat la un an după colapsul Lehman Brothers, un jucător major pe piața instrumentelor derivate OTC. Piața instrumentelor derivate OTC reprezintă o piață evaluată la aproximativ 425 bilioane euro în 2009. Legislația va intra în vigoare la 20 de zile de la data publicării în Jurnalul Oficial.Procedură:  codecizie, prima lectură

REF. : 20120329IPR42137
Data actualizării: ( 29-03-2012 - 17:39)
 
 
Date de contact