Acces direct la meniul principal de navigare (Apăsaţi pe tasta "Enter")
Acces la conţinutul paginii (apăsaţi pe "Intră")
Acces direct la lista celorlalte site-uri (Apăsaţi pe tasta "Enter")
 

Nadia Murad Basee și Lamiya Aji Bashar vor primi Premiul Saharov 2016

Sesiune Instituții / Drepturile omului09-12-2016 - 11:58
 

Nadia Murad Basee și Lamiya Aji Bashar, supraviețuitoare ale Statului Islamic, vor primi Premiul Saharov pentru libertatea de gândire acordat de Parlamentul European, marți, 13 decembrie, în cadrul unei ceremonii care va avea loc la Strasbourg. După ce au scăpat de sclavia sexuală la care au fost supuse de Statul Islamic, cele două au devenit purtătoare de cuvânt pentru comunitatea yazidită și femeile afectate de violența sexuală a campaniei ISIS. (Mai mult: Nadia Murad Basee și Lamiya Aji Bashar vor primi Premiul Saharov 2016 )

 
 
Ordinea de zi a şedinţei plenare
 
12-12-2016 -
17:00 - 23:00
Dezbateri
 
 
Reluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor
 
Situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană în 2015
Raport:A8-0345/2016
Raportor: József Nagy
LIBE
 
Atlanticul de Nord-Est: stocurile de specii de adâncime şi pescuitul în apele internaționale
***II
Raportor: Isabelle Thomas
PECH
 
Recunoașterea conținutului actelor de stare civilă
Raport:O-000145/2016 Comisia europeană JURI
 
Instrumentele PAC pentru reducerea volatilității prețurilor pe piețele agricole
Raport:A8-0339/2016
Raportor: Angélique Delahaye
AGRI
 
Prezentări succinte ale următoarelor rapoarte:
O politică coerentă a UE pentru industriile culturale și creative
Raport:A8-0357/2016
Raportor: Christian Ehler
Raportor: Luigi Morgano
ITRE CULT
Drepturile femeilor în statele care fac parte din Parteneriatul estic
Raport:A8-0365/2016
Raportor: Mariya Gabriel
FEMM
 
Intervenţii cu durata de un minut (articolul 163 din Regulamentul de procedură)
 
 
 
13-12-2016 -
09:00 - 11:50
Dezbateri
 
 
(posibil) Votarea cererilor de procedură de urgenţă (articolul 154 din Regulamentul de procedură)
 
Pachetul privind uniunea energetică
 
 
13-12-2016 -
12:00 - 12:30
Acordarea Premiului Saharov
 
 
 
13-12-2016 -
12:30 - 14:30
VOTARE urmată de explicarea voturilor
 
 
Revizuire generală a Regulamentului de procedură al Parlamentului European
Raport:A8-0344/2016
Raportor: Richard Corbett
AFCO
 
Acordul-cadru UE-Algeria privind principiile generale de participare a Algeriei la programele Uniunii
***
Raportor: Pier Antonio Panzeri
AFET
 
Texte cu privire la care dezbaterea este închisă
 
 
13-12-2016 -
15:00 - 23:00
Dezbateri
 
 
Bilanțul Președinției slovace a Consiliului
 
Dezbateri privind chestiuni din domeniul afacerilor externe în prezența Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (de definit)
 
Raportul anual pe 2015 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință
Raport:A8-0355/2016
Raportor: Josef Weidenholzer
AFET
 
Punerea în aplicare a politicii externe și de securitate commune (articolul 36 din TUE)
Raport:A8-0360/2016
Raportor: Elmar Brok
AFET
 
Dezbatere comună - Protocolul privind textilele la Acordul UE-Uzbekistan
Acordul de parteneriat și cooperare CE-Uzbekistan şi comerţul bilateral cu textile
Raport:A8-0332/2016 ***
Raportor: Maria Arena
INTA
Acordul de parteneriat și cooperare CE-Uzbekistan şi comerțul bilateral cu textile (rezoluţie)
Raport:A8-0330/2016
Raportor: Maria Arena
INTA
 
 
 
14-12-2016 -
09:00 - 11:50
Dezbateri
 
 
Pregătirea reuniunii Consiliului European (15-16 decembrie 2016)
 
 
14-12-2016 -
12:00 - 14:00
VOTARE urmată de explicarea voturilor
 
 
Procedurile de insolvență și practicienii în insolvență
Raport:A8-0324/2016 ***I
Raportor: Tadeusz Zwiefka
JURI
 
Acordul privind cooperarea operațională și strategică dintre Georgia și Europol
Raport:A8-0343/2016 *
Raportor: Claude Moraes
LIBE
 
Numirea unui membru al Curții de Conturi - Juhan Parts
*
Raportor: Bart Staes
CONT
 
Acordul UE-Norvegia privind accesul reciproc la pescuit în Skagerrak
Raport:A8-0321/2016 ***
Raportor: Jørn Dohrmann
PECH
 
Acordul UE-Norvegia privind accesul reciproc la pescuit în Skagerrak (rezoluţie)
Raport:A8-0320/2016
Raportor: Jørn Dohrmann
PECH
 
Programul de cercetare al Fondului de cercetare pentru cărbune și oțel
Raport:A8-0358/2016 *
Raportor: Jerzy Buzek
ITRE
 
Texte cu privire la care dezbaterea este închisă
 
 
14-12-2016 -
15:00 - 21:00
Dezbateri
 
 
Dezbatere comună - Pachetul feroviar
Standardizarea conturilor întreprinderilor feroviare
***II
Raportor: Merja Kyllönen
TRAN
Serviciile de transport feroviar intern de călători
***II
Raportor: Wim van de Camp
TRAN
Spațiul feroviar unic european
***II
Raportor: David-Maria Sassoli
TRAN
 
Accesul la piaţa serviciilor portuare şi transparenţa financiară a porturilor
Raport:A8-0023/2016 ***I
Raportor: Knut Fleckenstein
TRAN
 
O strategie în domeniul aviației pentru Europa
Raportor: Pavel Telička
TRAN
 
Dezbatere comună - Aderarea Ecuadorului la Acordul comercial al UE cu Columbia și Peru
Clauza de salvgardare bilaterală și mecanismul de stabilizare pentru banane din Acordul comercial al UE cu Columbia și Peru
Raport:A8-0277/2016 ***I
Raportor: Marielle de Sarnez
INTA
Acordul comercial al UE cu Columbia și Peru (aderarea Ecuadorului)
Raport:A8-0362/2016 ***
Raportor: Helmut Scholz
INTA
 
 
 
15-12-2016 -
09:00 - 11:50
Dezbateri
 
 
Activitățile Comisiei pentru petiții în 2015
Raport:A8-0366/2016
Raportor: Ángela Vallina
PETI
 
Dezbateri privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept - cel mult o oră (articolul 135 din Regulamentul de procedură)
 
 
15-12-2016 -
12:00 - 14:00
VOTARE urmată de explicarea voturilor
 
 
Propuneri de rezoluţie referitoare la dezbaterile privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 135 din Regulamentul de procedură)
 
Acorduri internaționale în domeniul aviației
Raport:O-000128/2016 Comisia europeană TRAN
 
Texte cu privire la care dezbaterea este închisă
 
 
15-12-2016 -
15:00 - 16:00
Dezbateri
 
 
Medicamentele de uz pediatric
Raport:O-000135/2016 Comisia europeană ENVI
 
 
 
Raportul propus în timpul sesiunii
 
 
RAPORT conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea unui Protocol la Acordul de parteneriat și cooperare de stabilire a unui parteneriat între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Uzbekistan, pe de altă parte, de modificare a acordului în scopul extinderii prevederilor acestuia la comerțul bilateral cu textile, având în vedere expirarea Acordului bilateral privind produsele textile
Referinţă: A8-0330/2016

Data:
15-11-2016
Maria Arena
INTA
 
RECOMANDARE referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea unui Protocol la Acordul de parteneriat și cooperare de stabilire a unui parteneriat între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Uzbekistan, pe de altă parte, de modificare a acordului în scopul extinderii prevederilor acestuia la comerțul bilateral cu textile, având în vedere expirarea Acordului bilateral privind produsele textile
Referinţă: A8-0332/2016

Data:
15-11-2016
Maria Arena
INTA
 
 
RAPORT referitor la propunerea de regulament a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 19/2013 de aplicare a clauzei de salvgardare bilaterală și a mecanismului de stabilizare pentru banane din Acordul comercial între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 20/2013 de aplicare a clauzei de salvgardare bilaterală și a mecanismului de stabilizare pentru banane din Acordul de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și America Centrală, pe de altă parte
Referinţă: A8-0277/2016

Data:
29-09-2016
Marielle de Sarnez
INTA