Acces direct la meniul principal de navigare (Apăsaţi pe tasta "Enter")
Acces la conţinutul paginii (apăsaţi pe "Intră")
Acces direct la lista celorlalte site-uri (Apăsaţi pe tasta "Enter")
CETA: vot final al Parlamentului privind acordul comercial UE-Canada

Parlamentul European va dezbate și vota Acordul Cuprinzător Economic și Comercial (CETA) între UE și Canda, miercuri. Acordul care are în vedere creșterea comerțului cu bunuri și servicii și încurajarea fluxurilor de investiții nu poate intra în vigoare fără acordul Parlamentului.


CETA va elimina tarifele aplicate unei multitudini de bunuri și servicii și va deschide piața canadiană de licitații publice.


Pentru a elimina îngrijorările cetățenilor că acest acord dă prea multă putere companiilor multinaționale, UE și Canada au confirmat explicit dreptul național al statelor de a reglementa.


Ca urmare a presiunii parlamentare, controversatul mecanism de arbitrare a disputelor între state și investitori a fost înlocuit de un sistem de tribunale de investiții pentru a asigura controlul guvernamental asupra alegerii arbitrilor și pentru a crește transparența.


Acordul de partenerial strategic UE-Canada


Deputații își vor exprima consimțământul și asupra încheierii unui acord de parteneriat strategic UE-Canada (SPA). Completând CETA, acest acord are ca scop întărirea cooperării bilaterale UE-Canada în multe domenii non-comerciale, cum ar fi politica externă și de securitate, contra-terorismul, lupta împotriva crimei organizate, dezvoltarea durabilă, cercetare, cultură.Dezbatere: miercuri, 15 februarie

Vot: miercuri, 15 februarie

Procedură: consimțământ

Conferință de presă: miercuri, 15 februarie 14.00-14.30 cu raportorul pentru CETA Artis Pabriks (PPE, LT), președintele comisiei parlamentare de resort, Bernd Lange (S&D, DE) și comisarul pentru comerț Cecilia Malmström


#CETA

 
 
   
Ordinea de zi a şedinţei plenare
 
13-02-2017 -
17:00 - 23:00
Dezbateri
 
 
Reluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor
 
Pesticidele biologice cu risc redus
Raport:O-000147/2016 Comisia europeană ENVI
 
Revizuirea Consensului european privind dezvoltarea
Raport:A8-0020/2017
Raportor: Bogdan Brunon Wenta
Raportor: Norbert Neuser
DEVE
 
Rentabilizarea reducerii emisiilor de dioxid de carbon și sporirea investițiilor în acest domeniu
Raport:A8-0003/2017 ***I
Raportor: Ian Duncan
ENVI
 
Raportul anual privind politica UE în domeniul concurenței
Raport:A8-0001/2017
Raportor: Tibor Szanyi
ECON
 
Prezentări succinte ale următoarelor rapoarte:
Promovarea egalității de gen în sănătatea mintală și în cercetarea clinică
Raport:A8-0380/2016
Raportor: Beatriz Becerra Basterrechea
FEMM
Prioritățile UE pentru cea de a 61-a sesiune a Comisiei ONU pentru statutul femeii
Raport:A8-0018/2017
Raportor: Maria Arena
Raportor: Constance Le Grip
FEMM
Controlul registrului și componența grupurilor de experți ale Comisiei
Raport:A8-0002/2017
Raportor: Dennis de Jong
CONT
Rolul denunțătorilor în protejarea intereselor financiare ale UE
Raport:A8-0004/2017
Raportor: Dennis de Jong
CONT
 
Intervenţii cu durata de un minut (articolul 163 din Regulamentul de procedură)
 
 
 
14-02-2017 -
09:00 - 11:50
Dezbateri
 
 
Dezbatere comună - Viitorul UE
Posibile evoluții și ajustări ale structurii instituționale actuale a Uniunii Europene
Raport:A8-0390/2016
Raportor: Guy Verhofstadt
AFCO
Îmbunătățirea funcționării Uniunii Europene valorificând potențialul Tratatului de la Lisabona
Raport:A8-0386/2016
Raportor: Mercedes Bresso
Raportor: Elmar Brok
AFCO
Capacitatea bugetară pentru zona euro
Raport:A8-0038/2017
Raportor: Reimer Böge
Raportor: Pervenche Berès
ECON BUDG
 
 
14-02-2017 -
12:00 - 12:30
Şedinţă solemnă
 
 
Discursul dlui Alexander Van der Bellen, președintele Republicii Austria
 
 
14-02-2017 -
12:30 - 14:30
VOTARE urmată de explicarea voturilor
 
 
Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil între UE și guvernul Insulelor Cook
Raport:A8-0010/2017 ***
Raportor: João Ferreira
PECH
 
Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil între UE și guvernul Insulelor Cook (rezoluție)
Raport:A8-0015/2017
Raportor: João Ferreira
PECH
 
Controlul registrului și componența grupurilor de experți ale Comisiei
Raport:A8-0002/2017
Raportor: Dennis de Jong
CONT
 
Rolul denunțătorilor în protejarea intereselor financiare ale UE
Raport:A8-0004/2017
Raportor: Dennis de Jong
CONT
 
Lista statelor terţe şi organizaţiilor cu care Europol încheie acorduri
Raport:A8-0035/2017 *
Raportor: Agustín Díaz de Mera García Consuegra
LIBE
 
Impunerea măsurilor de control cu privire la noua substanță psihoactivă metil 2-[[1-(ciclohexilmetil)-1H-indol-3-carbonil]amino]-3,3-dimetilbutanoat (MDMB-CHMICA)
Raport:A8-0024/2017 *
Raportor: Lorenzo Fontana
LIBE
 
Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail
Raport:A8-0036/2017
Raportor: Nedzhmi Ali
BUDG
 
Revizuirea Consensului european privind dezvoltarea
Raport:A8-0020/2017
Raportor: Bogdan Brunon Wenta
Raportor: Norbert Neuser
DEVE
 
Raportul anual privind politica UE în domeniul concurenței
Raport:A8-0001/2017
Raportor: Tibor Szanyi
ECON
 
Promovarea egalității de gen în sănătatea mintală și în cercetarea clinică
Raport:A8-0380/2016
Raportor: Beatriz Becerra Basterrechea
FEMM
 
Prioritățile UE pentru cea de a 61-a sesiune a Comisiei ONU pentru statutul femeii
Raport:A8-0018/2017
Raportor: Maria Arena
Raportor: Constance Le Grip
FEMM
 
 
14-02-2017 -
15:00 - 23:00
Dezbateri
 
 
Situația actuală a celei de a doua evaluări a programului de ajustare economică pentru Grecia
 
Deteriorarea situaţiei din estul Ucrainei
 
Situația din Cisiordania, în special în colonii
 
Raportul privind Albania pe 2016
Raport:A8-0023/2017
Raportor: Knut Fleckenstein
AFET
 
Raportul privind Bosnia și Herțegovina pe 2016
Raport:A8-0026/2017
Raportor: Cristian Dan Preda
AFET
 
Dezbatere comună - Semestrul european 2017
Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii pentru 2017
Raport:A8-0039/2017
Raportor: Gunnar Hökmark
ECON
Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aspecte legate de ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pentru 2017
Raport:A8-0037/2017
Raportor: Yana Toom
EMPL
Guvernanța pieței unice în cadrul semestrului european din 2017
Raport:A8-0016/2017
Raportor: Antonio López-Istúriz White
IMCO
 
Uniunea bancară - raportul anual pe 2016
Raport:A8-0019/2017
Raportor: Danuta Maria Hübner
ECON
 
 
 
15-02-2017 -
09:00 - 11:50
Dezbateri
 
 
Dezbatere comună - UE-Canada
Acordul economic și comercial cuprinzător UE-Canada
Raport:A8-0009/2017 ***
Raportor: Artis Pabriks
INTA
Încheierea CETA UE-Canada
Acordul de parteneriat strategic UE-Canada
Raport:A8-0028/2017 ***
Raportor: Charles Tannock
AFET
 
 
15-02-2017 -
12:00 - 14:00
VOTARE urmată de explicarea voturilor
 
 
Acordul economic și comercial cuprinzător UE-Canada
Raport:A8-0009/2017 ***
Raportor: Artis Pabriks
INTA
 
Încheierea CETA UE-Canada
 
Acordul de parteneriat strategic UE-Canada
Raport:A8-0028/2017 ***
Raportor: Charles Tannock
AFET
 
Acordul-cadru de parteneriat și cooperare UE-Mongolia
Raport:A8-0382/2016 ***
Raportor: Helmut Scholz
AFET
 
Acordul-cadru de parteneriat și cooperare UE-Mongolia (rezoluție)
Raport:A8-0383/2016
Raportor: Helmut Scholz
AFET
 
Acordul privind comerțul cu aeronave civile (anexa privind produsele vizate)
Raport:A8-0007/2017 ***
Raportor: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández
INTA
 
Rentabilizarea reducerii emisiilor de dioxid de carbon și sporirea investițiilor în acest domeniu
Raport:A8-0003/2017 ***I
Raportor: Ian Duncan
ENVI
 
Obiecție prezentată în temeiul articolului 105 alineatul (3) din Regulamentul de procedură: standardele tehnice de reglementare pentru aplicarea de limite ale pozițiilor în cazul instrumentelor financiare derivate pe mărfuri
 
Raportul privind Albania pe 2016
Raport:A8-0023/2017
Raportor: Knut Fleckenstein
AFET
 
Raportul privind Bosnia și Herțegovina pe 2016
Raport:A8-0026/2017
Raportor: Cristian Dan Preda
AFET
 
Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii pentru 2017
Raport:A8-0039/2017
Raportor: Gunnar Hökmark
ECON
 
Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aspecte legate de ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pentru 2017
Raport:A8-0037/2017
Raportor: Yana Toom
EMPL
 
Guvernanța pieței unice în cadrul semestrului european din 2017
Raport:A8-0016/2017
Raportor: Antonio López-Istúriz White
IMCO
 
Uniunea bancară - raportul anual pe 2016
Raport:A8-0019/2017
Raportor: Danuta Maria Hübner
ECON
 
Pesticidele biologice cu risc redus
Raport:O-000147/2016 Comisia europeană ENVI
 
 
15-02-2017 -
15:00 - 23:00
Dezbateri
 
 
Combaterea terorismului
Raport:A8-0228/2016 ***I
Raportor: Monika Hohlmeier
LIBE
 
Consolidarea controalelor prin consultarea bazelor de date relevante la frontierele externe
Raport:A8-0218/2016 ***I
Raportor: Monica Macovei
LIBE
 
Schimbul de informații la nivelul UE în domeniul asigurării respectării legii și înlocuirea instrumentelor create înaintea adoptării Tratatului de la Lisabona
 
Normele de drept civil privind robotica
Raport:A8-0005/2017
Raportor: Mady Delvaux
JURI
 
Aprobarea Comisiei cu privire la planul revizuit al Germaniei de a introduce o taxă rutieră
Raport:O-000152/2016 Comisia europeană
 
Inițiativa europeană în domeniul cloud computingului
Raport:A8-0006/2017
Raportor: Jerzy Buzek
ITRE
 
Dezbatere comună - Fondurile structurale și de investiții europene
Investiții în locuri de muncă și în creștere - valorificarea la maximum a contribuției fondurilor structurale și de investiții europene
Raport:A8-0385/2016
Raportor: Lambert van Nistelrooij
REGI
Implementarea cu întârziere a programelor operaționale ale fondurilor ESI - impactul asupra politicii de coeziune și ce e de făcut în continuare
Raport:O-000005/2017 Comisia europeană REGI
 
 
 
16-02-2017 -
08:30 - 10:50
Dezbateri
 
 
O strategie în domeniul aviației pentru Europa
Raport:A8-0021/2017
Raportor: Pavel Telička
TRAN
 
Dezbateri privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept - cel mult o oră (articolul 135 din Regulamentul de procedură)
Situația drepturilor omului și a democrației în Nicaragua: cazul Francesca Ramirez
Execuții în Kuweit și Bahrain
Guatemala, în special situația apărătorilor drepturilor omului
 
 
16-02-2017 -
11:00 - 12:00
Discursul dlui Justin Trudeau, prim-ministrul Canadei
 
 
Discursul dlui Justin Trudeau, prim-ministrul Canadei
 
 
16-02-2017 -
12:00 - 14:00
VOTARE urmată de explicarea voturilor
 
 
Propuneri de rezoluţie referitoare la dezbaterile privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 135 din Regulamentul de procedură)
 
Combaterea terorismului
Raport:A8-0228/2016 ***I
Raportor: Monika Hohlmeier
LIBE
 
Consolidarea controalelor prin consultarea bazelor de date relevante la frontierele externe
Raport:A8-0218/2016 ***I
Raportor: Monica Macovei
LIBE
 
Posibile evoluții și ajustări ale structurii instituționale actuale a Uniunii Europene
Raport:A8-0390/2016
Raportor: Guy Verhofstadt
AFCO
 
Îmbunătățirea funcționării Uniunii Europene valorificând potențialul Tratatului de la Lisabona
Raport:A8-0386/2016
Raportor: Mercedes Bresso
Raportor: Elmar Brok
AFCO
 
Capacitatea bugetară pentru zona euro
Raport:A8-0038/2017
Raportor: Reimer Böge
Raportor: Pervenche Berès
ECON BUDG
 
Normele de drept civil privind robotica
Raport:A8-0005/2017
Raportor: Mady Delvaux
JURI
 
Inițiativa europeană în domeniul cloud computingului
Raport:A8-0006/2017
Raportor: Jerzy Buzek
ITRE
 
Investiții în locuri de muncă și în creștere - valorificarea la maximum a contribuției fondurilor structurale și de investiții europene
Raport:A8-0385/2016
Raportor: Lambert van Nistelrooij
REGI
 
O strategie în domeniul aviației pentru Europa
Raport:A8-0021/2017
Raportor: Pavel Telička
TRAN
 
Implementarea cu întârziere a programelor operaționale ale fondurilor ESI - impactul asupra politicii de coeziune și ce e de făcut în continuare
Raport:O-000005/2017 Comisia europeană REGI
 
 
 
Raportul propus în timpul sesiunii