Acces direct la meniul principal de navigare (Apăsaţi pe tasta "Enter")
Acces la conţinutul paginii (apăsaţi pe "Intră")
Acces direct la lista celorlalte site-uri (Apăsaţi pe tasta "Enter")

Știri

Teme

 

Partide politice europene, cooperarea Parlamentului cu alte instituții ale UE și cu parlamentele naționale, aplicarea tratatelor europene și toate temele generale privind activitatea instituțiilor Uniunii.

 
 

Contribuția Parlamentului la securitate și justiție, inclusiv în domeniul protecției datelor, luptei împotriva discriminării, garantării libertății de mișcare, controlului frontierelor, migrației, azilului, cooperării judiciare și forțelor de poliție.

 
 

Politicile Parlamentului European privind țările terțe, mai ales cele candidate la aderare, țările vecine UE și partenerii strategici. Această secțiune acoperă comerțul, drepturile omului, politica de dezvoltare, precum și securitatea și apărarea.

 
 

Contribuția Parlamentului European la întărirea politicii agricole comune și a politicii comune în domeniul pescuitului, la dezvoltarea rurală, la ameliorarea condițiilor de creștere a animalelor, la calitatea produselor agricole și la conservarea resurselor halieutice.

 
 

Activitatea Parlamentului European în domeniul bugetelor pe termen lung și anuale ale UE, precum și în domeniul controlului bugetar (descărcarea bugetară).

 
 

Cultură, educație, tineri, sport și politica mass mediei în UE. Printre teme se numără programe multianuale precum Erasmus, Europa creativă, Europa pentru cetățeni, capitala culturală europeană și premiul LUX pentru cinema.

 
 

Politicile economice și monetare ale UE, inclusiv reglementarea serviciilor financiare, obligația BCE de a prezenta rapoarte Parlamentului, fiscalitatea, concurența și libera circulație a capitalurilor și plăților.

 
 

Activitatea Parlamentului în domeniul politicilor de angajare a forței de muncă și afacerilor sociale, inclusiv condițiile de lucru, formarea profesională și libera circulație a lucrătorilor.

 
 

Activitatea Parlamentului în domeniul pieței interne și protecției consumatorilor, inclusiv libera circulație a persoanelor, bunurilor și serviciilor în UE, precum și drepturile consumatorilor, securitatea produselor, recunoașterea calificărilor profesionale, normele și licitațiile publice.

 
 

Politica regională și politica de transporturi, inclusiv transporturile feroviare, maritime și rutiere, drepturile pasagerilor, vehiculele mai ecologice și mai sigure, precum și politica de dezvoltare regională care promovează coeziunea economică și socială între statele membre.

 
 

Lucrările Parlamentului desfășurate în scopul de a întări politicile europene privind mediul, sănătatea și securitatea alimentară, mai ales schimbarea climatică, reducerea poluării și a produselor chimice toxice, regulile privind medicamentele, drepturile pacienților, legislația privind controalele de securitate alimentară și etichetarea.