Distribuiți această pagină: 

Măsuri vizând economisirea de energie, inclusiv renovarea clădirilor publice, programe de economisire pentru sectorul serviciilor publice și auditurile energetice pentru companii devin obligatorii conform unei directive UE privind eficiența energetică adoptată marți în plenară. Reducerea consumului de energie cu 20% ar putea determina economii de 50 de miliarde de euro pe an.

"Această legislație nu este numai esențială pentru atingerea obiectivelor de eficiență energetică; ea dă un impuls important economiei și creează locuri de muncă. Va reduce în mod considerabil costurile din ce în ce mai mari ale dependenței noastre de importurile de energie - 488 de miliarde de euro în 2011 sau 3,9% din PIB - ceea ce înseamnă foarte mult pentru țările care au probleme din cauza crizei", a declarat raportorul Claude Turmes (Grupul Verzilor/ALE, LU) în cadrul dezbaterii dinaintea votului. Importul de energie costă Uniunea Europeană peste 400 de miliarde de euro pe an.


Renovarea clădirilor publice

Textul directivei cere statelor membre să renoveze 3% din totalul suprafeței "clădirilor încălzite și/sau răcite deținute și ocupate de administrația lor centrală" (departamentele administrative a căror responsabilitate se extinde la întreg teritoriul unui stat membru).


Aceste reguli vor fi aplicabile clădirilor cu o suprafață totală utilă de peste 500m2 și, până în 2015, de peste 250 m2. Statele membre vor putea de asemenea să utilizeze măsuri alternative pentru a atinge obiectivele de eficiență energetică.


Programele de economisire pentru sectorul utilităților

Companiile de energie vizate de această directivă vor trebui să realizeze "un obiectiv cumulativ în materie de economii de energie la nivelul utilizării finale" până 2020. Acesta va trebui să fie cel puțin echivalent cu obținerea unor economii noi în fiecare an, din 2014 până în 2020, de 1,5% din totalul vânzărilor anuale de energie către consumatorii finali, ca volum, calculat ca medie pe perioada de trei ani imediat anterioară datei de intrare în vigoare a directivei.


Auditurile energetice

Toate marile companii vor trebui să se supună unor audituri energetice. Acestea vor trebui să înceapă în trei ani de la intrarea în vigoare a directivei și vor trebui realizate la fiecare patru ani de către experți calificați și acreditați. Întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) nu sunt supuse acestor obligații.


Facilități financiare

Dispoziții speciale pentru stabilirea unor facilități financiare pentru măsurile de eficiență energetică sunt de asemenea incluse în directivă. Statele membre vor trebui să faciliteze crearea acestora sau utilizarea celor deja existente.


Ce urmează

Directiva va intra în vigoare la 20 de zile după publicarea sa în Jurnalul Oficial al UE, iar statele membre au la dispoziție 18 luni pentru transpunerea acesteia în legislația națională.


Directiva a fost adoptată cu 632 de voturi pentru 25 împotrivă și 19 abțineri.


Detalii privind toate măsurile adoptate, precum și posibilele excepții sunt incluse în nota de background (a se vedea linkul din dreapta paginii).