Distribuiți această pagină: 

Doar 17.6 % din posturile de director din companiile listate la bursă sunt în prezent deținute de femei. Parlamentul cere proceduri de recrutare mai corecte, pentru a ajunge la 40 % până în 2020. © BELGA/EASYSTOCKFOTO/A.Brockwell  

Companiile listate la burse în UE ar trebui să implementeze proceduri transparente de recrutare, astfel încât până în 2020 cel puțin 40% din directorii lor nonexecutivi să fie femei, conform unei propuneri de directivă UE votată de Parlament miercuri. Deputații propun ca acele companii care nu vor introduce astfel de proceduri vor fi penalizate. În 2013, doar 17,6% dintre membrii neexecutivi ai consiliilor celor mai mari companii din UE erau femei.

"Am adoptat o rezoluție consistentă și am transmis un mesaj puternic Consiliului, dar și companiilor și societăților europene", a spus co-raportorul din Comisia pentru drepturile femeilor Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE, EL). "Este esențial pentru companiile listate să evolueze astfel încât să includă femei cu calificări înalte în procesele lor de luare a deciziilor, în scopul de a atinge competitivitatea, respectând totodată principiile și valorile UE privind egalitatea", a adăugat ea.


"Rezoluția clarifică și îmbunătățește procedurile deschise și transparente pentru numirea directorilor neexecutivi din companiile listate la bursă. Parlamentul și-a făcut datoria, acum e rândul Consiliului să meargă mai departe, să finalizăm această directivă, împreună cu Comisia, înainte de alegerile europene, pentru a obține o mai mare egalitate de gen în carul companiilor europene. Aceasta va dovedi cetățenilor noștri că luptăm pentru nediscriminare și șanse egale pentru toți pe piața muncii" a spus co-raportorul din Comisia pentru afaceri legale, Evelyn Regner (S&D, AT).


Proceduri de recrutare transparente și echilibrate din punct de vedere al genului


Deputații cer statelor membre să se asigure că acele companii care sunt listate la bursă vor lua măsuri eficiente și obligatorii pentru a garanta accesul egal al femeilor și bărbaților la poziții neexecutive în consiliile de administrație, astfel încât până în 2020, cel puțin 40% din aceste poziții să fie deținute de femei. Companiile publice trebuie să atingă această țintă deja până în 2018.


În situația în care candidații au calificări egale, prioritatea trebuie să revină candidatului cu genul mai puțin reprezentat. Deputații subliniază că meritul și calificările trebuie să rămână criteriile cheie.


Aplicare


Regulile de angajare nu se vor aplica întreprinderilor mici și mijlocii (IMM), adică acelora care au mai puțin de 250 de persoane. Deputații încurajează totuși statele membre să sprijine IMM-urile și să le ofere sprijin pentru a îmbunătăți la rândul lor echilibrul de gen în consiliile de administrație.


Penalități


Companiile care nu vor respecta regulile vor fi nevoie să explice de ce și să notifice autoritățile naționale competente în privința măsurilor luate și planificate pentru a atinge ținta procentuală.


Unele penalități, cum ar fi amenzi, pot fi aplicate pentru neimplementarea unor măsuri transparente de recrutare, mai degrabă decât pentru nerespectarea țintei, spun deputații. Ei propun ca " excluderea de la licitațiile publice" să fie adăugată pe lista posibilelor penalități, fiind obligatorie, și nu doar indicativă, cum propune Comisia.


Ce urmează


Parlamentul a aprobat propunerea modificată cu 459 de voturi pentru, 148 împotrivă și 81 de abțineri. Pentru a intra în vigoare, directiva trebuie să fie aprobată și de Consiliul de Miniștri.