Distribuiți această pagină: 

  • Planuri pentru a crea un regim UE unic, clar și corect pentru impozitul pe profit
  • Standarde pentru a stabili ”prezența digitală” a unei companii și unde ar trebui să plătească taxe
  • Utilizarea datelor pentru a calcula impozitele datorate de companii

Companiile ar putea fi taxate acolo unde fac profit, conform unui sistem armonizat privind impozitul pe profit, care utilizează activitățile online ale firmelor digitale

pentru a le calcula taxele datorate.

”Baza comună consolidată pentru impozitul pe profit” (CCCTB) - parte a unei propuneri mai largi de a crea un regim UE unic, clar și corect pentru impozitul pe profit - a fost aprobată de deputați joi cu 438 voturi la 145 și 69 abțineri.

 

O măsură separată, complementară care creează baza pentru un sistem armonizat de impozit pe profit - Baza comună pentru impozitul pe profit - a fost aprobată cu 451 voturi la 141 și 59 abțineri.

 

”Prezența digitală” într-o țară pentru a stabili profiturile impozabile

 

Cele două măsuri împreună vor acoperi vidul legislativ care a permis unor companii digitale și globale să își reducă taxele sau să evite plata acestora acolo unde fac profit. Acest lucru va fi realizat parțial prin standardele propuse care vor identifica dacă o companie are o ”prezență digitală” într-un stat membru UE, fiind, astfel, plătitoare de impozite.

 

Parlamentul cere Comisiei să stabilească acele criterii (cum ar fi numărul de utilizatori sau volumul conținutului digital colectat) pentru a produce o imagine mai clară despre locul în care o companie creează profit. Datele personale sunt o resursă foarte importantă pe care companiile de tipul Facebook, Amazon sau Google o extrag pentru a crea profit, nefiind în momentul de față luată în considerare atunci când se calculează baza de impozitare.

 

One-stop shop pentru taxe

 

Companiile își vor calcula impozitele însumând profitul și pierderile din toate companiile constituente din toate statele membre UE. Taxele rezultante se vor împărți apoi între statele membre în funcție de unde a fost generat profitul. Scopul este evitarea situației de acum în care companiile mai întâi își mută profiturile în zonele cu impozite mici.

 

Odată propunerile intrate în vigoare, un singur set de taxe se va aplica în toate statele membre. Companiile nu vor mai avea de-a face cu 28 de seturi diferite de reguli naționale și vor răspunde doar în fața unei administrații fiscale (un one-stop shop).

 

Citate

 

“Este o ocazie uriașă de a face un salt înainte în domeniul impozitelor pe profit; această legislație va crea un model mult mai potrivit pentru economiile actuale prin taxarea economiei digitale și va elimina competiția inegală între sistemele de impozitare pe piața unică, prin țintirea profiturilor acolo unde au fost realizate.”

Raportorul pentru CCCTB, Alain Lamassoure (PPE, FR)

 

“Liderii naționali și UE înțeleg că sistemul actual de impozitare a profitului este învechit și îi afectează pe cetățeni și pe companiile mici. Este necesară o acțiune internațională pentru a inversa această tendință. UE este șansa noastră pentru corecta și moderniza sistemul fiscal.”

Raportorul pentru CCTB, Paul Tang (S&D, NL)

 

Ce urmează

 

Rezoluțiile vor fi acum transmise Consiliului și Comisiei pentru a fi analizate.