Distribuiți această pagină: 

Cei mai mulți deputați au salutat planul CE de a crește contribuțiile naționale la 1,11% și de a introduce noi surse de venituri pentru viitorul buget pe termen lung.

Deputații au discutat următorul buget pe termen lung cu președintele Comisiei Europene Juncker 

“În prezentarea Comisiei, a fost subliniată importanța unui buget politic, iar principiul valorii adăugate europene este subliniat. Este important că a fost scoasă în evidență semnificația resurselor proprii, un element cheie al rezoluțiilor PE. Mai multe fonduri pentru Erasmus+, cercetare, IMM-uri și schimbarea climatică este un lucru pozitiv. Ne-ar fi plăcut să vedem un buget de 1,3% din VNB. Având în vedere reducerile bugetare pentru agricultură și coeziune, vom face tot ce putem să ne apărăm punctul de vedere. Este important că a fost subliniat rolul resurselor proprii, conform poziției Parlamentului”, a spus președintele Antonio Tajani.

 

Cei mai mulți deputați au spus că propunerile Comisiei merg în direcția bună, salutând concentrarea pe finanțarea noilor priorități cum ar fi cercetarea, gestionarea granițelor și migrația, sprijinul pentru tineri, apărarea și securitatea, deși sunt mai puțin ambițioase decât poziția PE. Mulți au salutat și intenția de a lega finanțarea UE de respectarea statului de drept.

 

O mare majoritate a salutat, de asemenea, planurile de a introduce noi resurse proprii pentru UE, dintr-o nouă schemă de taxe pe venituri, venituri din sistemul de tranzacționare a certificatelor de mediu și dintr-o taxă pe plastic, pentru a diminua contribuțiile directe din VNB ale statelor membre.

 

Planurile de a reduce finanțarea pentru dezvoltarea regională și politica agricolă ar trebui discutate cu beneficiarii, au subliniat deputații, dar regiunile și fermele Europei nu ar trebui sacrificate. Unii au regretat ca planurile nu au “viziune” sau că nu includ măsuri mai drastice pentru a lupta cu inegalitățile sociale sau cu schimbarea climatică. Alții ar fi preferat o propunere de buget 2021-2027 mai redusă, nu mai puternică, protestând împotriva a ceea ce ei consideră presiune politică din partea guvernelor UE prin politica de migrație sau prin propunerea de condiția statul de drept de finanțarea UE.

 

Deputații au reiterat și faptul că bugetul pe termen lung și propunerile privind resursele proprii, precum și programele care vor fi prezentate în mai și iunie, de exemplu pentru agricultură, dezvoltare regională sau cercetare, vor fi considerate ca un pachet indivizibil în cursul negocierilor cu Consiliul.

 

Parlamentul European și-a prezentat poziția privind cadrul financiar multi-anual și resursele proprii la 14 martie în două rezoluții - “Poziția PE față de MFF” și “Reforma sistemului UE de resurse proprii.”

 

Deputații vor răspunde la propunerile Comisiei din 2 mai într-o rezoluție supusă la vot la sfârșitul lunii.      

 

Click pentru declarațiile individuale

 

Jean-Claude JUNCKER, președintele Comisiei Europene

 

Günther H. OETTINGER, comisarul pentru buget și resurse umane

 

Intervention by Antonio TAJANI and Jean-Claude JUNCKER

 

Manfred WEBER (PPE, DE)

 

Udo BULLMANN (S&D, DE)

 

Bernd KÖLMEL (ECR, DE)

 

Guy VERHOFSTADT (ALDE, BE)

 

Ska KELLER (Verzi/ALE, DE)

 

Liadh NI RIADA (GUE/NGL, IE)

 

Patrick O'FLYNN (EFDD, UK)

 

Marco ZANNI (ENF, IT)

 

Ce urmează

 

Consiliul se va pronunța la rândul său privind poziția față de următorul MFF, care va avea nevoie de consimțământul PE. Deputații au cerut începerea neîntârziată a negocierilor cu Consiliul și Comisia pentru a încerca încheierea unui acord înainte de alegerile europene din 2019.

 

 

Înregistrarea video a dezbaterii (02.05.2018)

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date

 

Raportor Olbrycht Jan (PPE, PL) - MFF 

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/28288/mep_home.html

 

 

Raportor Thomas Isabelle (S&D, FR) - MFF 

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/114279/mep_home.html

 

 

Raportor Deprez Gérard (ALDE, BE) – Resurse proprii 

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/1473/mep_home.html

 

 

Rapporteur Lewandowski Janusz (EPP, PL) – Resurse proprii 

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/23781/mep_home.html

 

Materiale audiovizuale - MFF 

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-s-next-multiannual-financial-framework_4405_pk