Distribuiți această pagină: 

 • întărirea Europol și eu-LISA 
 • standardizarea si o mai buna interoperabilitate a schimbului de date 
 • combaterea radicalizării, atât online cât și offline 
 • definiția comună a ”victimelor terorismului” și crearea unui Centru UE de Coordonare 

În urma unei evaluări aprofundate, Parlamentul a stabilit recomandările pentru combaterea radicalizării, îmbunătățirea interoperabilității datelor și sprijinirea victimelor terorismului.

 

Într-o rezoluție non-legislativă, dezbătută marți și adoptată miercuri cu 474 de voturi pentru, 112 împotriva și 75 abțineri, Parlamentul sugerează o reîntărire a rolului agențiilor UE precum Europol și Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă (eu-LISA)


Deputații europeni și-au exprimat de asemenea îngrijorarea privind schimbul insuficient de date între agenții, dar și intre statele membre și autoritățile UE. Ei au subliniat că în luarea măsurilor pentru combaterea terorismului este importantă respectarea deplină a drepturilor fundamentele, inclusiv protecția datelor și libertatea de expresie.


Principalele propuneri ale Parlamentului sunt:


 • Acordarea anuală de către PE a ”Premiului pentru reziliență”
 • Crearea unei liste de supraveghere a predicatorilor radicali din UE
 • Monitorizare mai puternică pentru a asigura o securitate armonizată și trimiterea în judecată a ”luptătorilor reîntorși” și identificați în Europa
 • Prevenirea posibilității ca teroriști condamnați să obțină azil
 • Măsuri anti-radicalizare, cum ar fi programe pentru închisori, educație și campanii
 • Pregătire specifică pe tema radicalizării pentru oficialii UE și cei din statele membre
 • Întărirea granițelor externe ale UE și controale corespunzătoare la toate punctele de trecere a frontierei folosind toate bazele de date relevante
 • Solicitare pentru proceduri legale pentru a proba glorificarea actelor de terorism
 • Eliminarea din print și online a propagandei explicite de incitare la violență
 • Apel la continuarea cooperării și a schimbului de informații dintre UE și Marea Britanie
 • Restricții privind portul de cuțite și interzicerea anumitor cuțite periculoase
 • Includerea avioanelor private în Directiva PNR
 • Sistem european de licențe pentru cumpărătorii specializați de precursori explozivi
 • Nevoia urgentă pentru o definiție comună la nivelul UE a ”victimelor terorismului”
 • Crearea unui Centru UE de coordonare a victimelor terorismului (CCVT) pentru a facilita acordarea de sprijin în caz de criză și asistență în caz de atacuri teroriste.
 • Folosirea Fondului European de Solidaritate pentru a compensa victimele atacurilor teroriste de mare amploare
 • Cooperare mai bună cu statele non-UE, în special cu statele vecine

După vot, coraportorul, Monika Hohlmeier (PPE, Germania) a declarat: ,,Atacul care a avut loc marți în piața de Crăciun din Strasbourg a fost un atac la adresa cetățenilor europeni și a valorilor și principiilor UE comune în cel mai negativ mod posibil. Incidentul ne-a dovedit din nou că nu putem lăsa în urmă doar sloganuri goale și măsuri nerealiste, ci trebuie să ne concentrăm pe ceea ce face Europa mai sigură. În ciuda tuturor eforturilor făcute în ultimii ani încă există fisuri și modalități mai eficiente de a combate terorismul. Aceasta presupune o cooperare mai largă și schimb de informații mai eficient între serviciile secrete și autorități, mai multe măsuri de prevenție împotriva radicalizării, instrumente legale mai dure și o mai bună protejare a victimelor”.


Co-raportoarea, Helga Stevens (ECR, Belgia), a declarat: "Atacul terorist din centrul Strasbourgului, de marți seară, a evidențiat iminenta amenințare și urgența absolută pentru o mai bună abordare a acestei noi realități triste. Raportul de miercuri a fost supus în același oraș reședința Parlamentului European. Multe idei inovatoare au fost propuse, cum ar fi o listă neagră a predicatorilor care incită la ură în UE, dar și posibilitatea cetățenilor care închiriază o mașină, să o verifice în baza de date a poliției sau includerea avioanelor private sub incidența directivei PNR. Noi recomandăm bune practici, cum ar fi celulele locale anti radicalizare introduse în Belgia și punem victimele pe primul plan, prin solicitarea ca toate cheltuielile medicale să fie suportate în cazul unui atac, iar procedurile de asigurare să fie mai simple. Acestea sunt doar câteva dintre exemplele raportului cuprinzător și amar”.Background


În ultimii ani, UE s-a confruntat cu un val fără precedent de atacuri teroriste, care au urcat problema de securitate pe primul loc în topul îngrijorărilor cetățenilor și au evidențiat problemele cu cooperarea și schimbul de informații în domeniu. Ultimul raport TESAT al Europol a arătat că atacurile comise de jihadişti au fost cele mai letale.


TERR (comisia specială pentru terorism) a fost mandatată cu examinarea, analizarea și evaluarea dimensiunii amenințării teroriste în Europa, pe baza informațiilor primite de la autoritățile din statele membre, agențiile UE competente și experții recunoscuți. Acestea includeau evaluarea forțelor existente pe teren care ar permite UE și statelor membre să evalueze capacitatea de a preveni, investiga și de a trimite în judecată teroriștii pentru crimele comise.