Rozprava o výsledku parížskej klimatickej konferencie COP21 

Výsledok rokovaní v rámci konferencie OSN o zmene klímy v Paríži bude v utorok predmetom rozpravy poslancov so zástupcami Rady (ministrov) EÚ a Európskej komisie. Na konferencii sa zúčastnila aj delegácia 15 poslancov z výborov EP pre životné prostredie a priemysel.

Rozprava: Utorok, 15. december

Postup: Vyhlásenia Rady a Komisie s rozpravou

Twitter: #COP21