Ďalšie body programu 

Poslanci sa budú zaoberať aj týmito témami:

 • Aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok a nariadenie EÚ o ochrannej známke (rozprava v pondelok, hlasovanie v utorok)
 • Patenty a práva šľachtiteľov rastlín (rozprava a hlasovanie vo štvrtok)
 • Strategická spolupráca medzi Europolom a Spojenými arabskými emirátmi (rozprava v pondelok, hlasovanie v utorok) a medzi Europolom a Bosnou a Hercegovinou (hlasovanie v stredu)
 • Vzťahy medzi EÚ a Čínou (rozprava v utorok, hlasovanie v stredu)
 • Podmienky pre prijímanie žiadateľov o medzinárodnú ochranu (rozprava v stredu)
 • Ochrana obetí terorizmu (rozprava v pondelok)
 • Námietky voči Komisiou schválenému zoznamu inváznych nepôvodných druhov a rozhodnutiu EK povoliť predaj produktov, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu NK603xT25 (rozprava v pondelok, hlasovania v stredu)
 • Výročná správe o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2014 (rozprava v stredu, hlasovanie vo štvrtok)
 • Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť Fínska – EGF/2015/005 FI/Computer Programming (hlasovanie v utorok) a žiadosť Írska – EGF/2015/006 IE/PWA International (hlasovanie v stredu)
 • Situácia v Burundi (hlasovanie vo štvrtok)
 • Návrhy uznesení - Ochrana Národného parku Virunga v Konžskej demokratickej republike (hlasovanie vo štvrtok)
 • Prípady porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (rozpravy a hlasovania vo štvrtok)
 • Komplexné partnerstvo a spolupráca medzi EÚ a Vietnamom (rozprava v stredu, hlasovanie vo štvrtok)