Zdaňovanie právnických osôb: Viac transparentnosti a koordinácie na úrovni EÚ  

Parlament bude v utorok popoludní diskutovať a v stredu hlasovať o svojich odporúčaniach na zavedenie legislatívnych opatrení zameraných na posilnenie transparentnosti, koordinácie a celoúnijného zbližovania politík v oblasti zdaňovania príjmov právnických osôb. Komisia bude na poslancami schválený text nútená zareagovať, a to aj v prípade, že nepredloží samostatný legislatívny návrh.

Navrhované legislatívne opatrenia, ktoré vypracovali poslanci výboru EP pre hospodárske a menové veci Anneliese Dodds (S&D, UK) a Luděk Niedermayer (EPP, CZ), nadväzujú na prácu osobitného parlamentného výboru pre daňové rozhodnutia zriadeného po prepuknutí škandálu Luxleaks. Parlament schválil odporúčania osobitného výboru dňa 26. novembra, počas plenárneho zasadnutia v Štrasburgu.Rozprava: Utorok, 15. december

Hlasovanie: Streda, 16. december

Typ dokumentu: Legislatívne uznesenie

Tlačová konferencia: Streda, 16. december o 14h30

Twitter: #taxpolicy #luxleaks #TaxTransparency #TAXE