Parlamentná vízia ambicióznej energetickej únie  

Vízia Európskeho parlamentu v oblasti vytvorenia stabilnej a odolnej energetickej únie a výhľadová politika EÚ v oblasti klimatických zmien bude v pondelok večer predmetom rozpravy a v utorok hlasovania poslancov. Text nelegislatívneho uznesenie zareaguje na oznámenie Komisie z februára 2015. Plénum sa tiež v samostatnom uznesení vyjadrí k prepájaniu elektrických sietí v rámci EÚ.

Predložené nelegislatívne uznesenie o energetickej únii vyzýva členské štáty EÚ, aby dodržiavali odporúčania Komisie v oblasti hydraulického štiepenia a dobrovoľného systému spoločného dojednávania energetických zmlúv a nákupu energií. Navrhovaný text tiež podporuje plány na rozvoj vlastných európskych zdrojov energie.


Text predloženého nelegislatívneho uznesenia k prepájaniu elektrických sietí podotýka, že plne integrovaný vnútorný trh s elektrinou by mohol európskym spotrebiteľom priniesť do roku 2030 úspory v objeme 12 až 40 miliárd eur. Zámer dosiahnuť prepojenie elektrických sietí na úrovni 10% do roku 2020 však podľa navrhovaného textu nestačí a musí byť doplnený o ďalšie ambiciózne a na dôkazoch založené ciele pre rok 2030.Rozprava: Pondelok, 14. december

Hlasovania: Utorok, 15. december

Typ dokumentov: Nelegislatívne uznesenia

Twitter: #energyunion #energysecurity #climatechange #electricity