Prísnejšia kontrola vyvážaných zbraní  

Poslanci počas stredajšej rozpravy vyzvú členské štáty, aby v súvislosti s novou bezpečnostnou situáciou v okolí EÚ dôslednejšie aplikovali osembodový kódex Únie pre vývoz zbraní. Predložený text nelegislatívneho uznesenia, o ktorom bude plénum hlasovať vo štvrtok, zdôrazňuje, že tieto obchodné toky nie sú v súlade s priamym bezpečnostným záujmom EÚ. Členské štáty Únie vyviezli v roku 2013 do tretích krajín zbrane v celkovej hodnote 26,7 miliardy eur.

Rozprava: Streda, 16. december

Hlasovanie: Štvrtok, 17. december

Typ dokumentu: Nelegislatívne uznesenie

Twitter: #ArmsExports #ATT