Pomoc EÚ pre kovospracujúci a oceliarsky priemysel  

EÚ by mala vynaložiť viac úsilia na pomoc svojmu kovospracujúcemu a oceliarskemu priemyslu, vrátane revízie únijných nástrojov na ochranu obchodu, uvádza sa v návrhu nelegislatívneho uznesenia, o ktorom bude plénum hlasovať v stredu. Podľa poslancov potrebuje tento druh výroby predvídateľné ceny energií, jasný právny rámec v oblasti dodávok elektriny, harmonizáciu režimov kompenzácií nepriamych nákladov poskytovaných vo forme štátnej pomoci a mechanizmy transgeneračného prenosu zručností.

Rozprava: Utorok, 24. november

Hlasovanie: Streda, 16. december

Typ dokumentu: Nelegislatívne uznesenie

Twitter: #metals