Stanovisko EP k stavu maďarskej demokracie  

Parlament vo štvrtok zhodnotí doterajšiu činnosť Komisie v oblasti monitoringu demokracie, právneho štátu a základných práv v Maďarsku. Nelegislatívne uznesenie EP nadviaže na plenárnu rozpravu o politickom vývoji v Maďarsku z 2. decembra, v rámci ktorej poslanci diskutovali o aktivovaní rámca EÚ zriadeného za účelom predchádzania systémovým ohrozeniam zásad právneho štátu.

Komisia 2. decembra vyhlásila, že v Maďarsku nebadá systémové ohrozenie demokracie, právneho štátu a základných práv. Krajina však napriek tomu čelí už niekoľkým konaniam vo veci porušenia predpisov EÚ a očakáva sa, že čoskoro by mali pribudnúť ďalšie.


Niektorí poslanci počas rozpravy kritizovali príliš "legislatívny" prístup Komisie. Od exekutívy EÚ požadovali v týchto otázkach politickejšie postoje.Rozprava: Streda, 2. december

Hlasovanie: Streda, 16. december

Typ dokumentu: Nelegislatívne uznesenie

Twitter: #Hungary #ruleoflaw #fundamentalrights