Odstránenie technickým prekážok na ceste k jednotnému železničnému priestoru EÚ 

Poslanci budú vo štvrtok diskutovať a hlasovať o legislatíve, ktorá by mala viesť k vytvoreniu jednotného železničného priestoru v EÚ. Dvojica smerníc a nariadenie, na texte ktorých sa poslanci dohodli s ministrami EÚ v júni 2015, je súčasťou štvrtého železničného balíka a obsahuje ustanovenia o interoperabilite, bezpečnosti a Európskej železničnej agentúre (ERA). Predkladaná legislatíva by mala odstrániť bariéry, ktoré sú dôsledkom odlišných štandardov a postupov v členských štátoch.

Nová legislatívna úprava by mala posilniť právomoci Európskej železničnej agentúry tak, aby bola oprávnená vydávať povolenia pre uvádzanie železničných koľajových vozidiel na trh v jednotlivých štátoch EÚ, ako aj bezpečnostné osvedčenia pre železničné spoločnosti v celej Únii. Cieľom nových pravidiel je zníženie nákladov a ušetrenie času železničných podnikov, ako aj posilnenie bezpečnosti a podpora rozvoja železničného sektora v EÚ.


Súvislosti

 

Európska komisia predložila legislatívne návrhy spadajúce pod takzvaný štvrtý železničný balík v januári 2013 so zámerom zvýšiť konkurencieschopnosť a kvalitu železničných služieb znížením administratívnych nákladov, umožnením konkurencie v sektore osobnej železničnej dopravy a zabezpečením rovnakých podmienok pre prevádzkovateľov služieb.


Dohoda medzi parlamentnými vyjednávačmi, zástupcami Rady (ministrov) EÚ a Európskou komisiou na technickej časti balíka bola dosiahnutá v júni 2015 a výbor EP pre dopravu ju odobril v marci 2016. Parlament a Rada následne dosiahli predbežnú dohodu na trhovom pilieri balíka dňa 19. apríla 2016. Plénum EP by malo o jej obsahu rozhodnúť pravdepodobne na jeseň 2016.Rozprava: Štvrtok, 28. apríl

Hlasovanie: Štvrtok, 28. apríl

Tlačová konferencia: Štvrtok, 28. apríl o 14h00

Postup: Riadny legislatívny postup, dohoda v 2. čítaní

Typ dokumentov: Smernice (2x) a nariadenie (1x)

Twitter: #4thRail