Finančné trhy: Dôveryhodnejší LIBOR a ďalšie úrokové sadzby 

Parlament bude vo štvrtok hlasovať o novej legislatíve, ktorá by mala zvýšiť dôveryhodnosť referenčných úrokových sadzieb s kritickým významom. Ide o sadzby ovplyvňujúce finančné nástroje a kontrakty s priemernou hodnotou aspoň 500 miliárd eur, akým sú napríklad londýnska medzibanková úroková sadzba (LIBOR) a medzibanková referenčná sadzba eurozóny (EURIBOR). Cieľom nových predpisov je sprehľadniť postup stanovovania sadzieb a predchádzať konfliktom záujmov, aké viedli ku škandálu LIBOR.

Manipulácia referenčných úrokových sadzieb, akými sú LIBOR a EURIBOR, podkopáva dôveru na trhu, narušuje ekonomiku, znižuje zisky investorov a nafukuje hypotéky a úvery. Ďalšie úrokové sadzby majú podobný účinok na devízové trhy.


Vyjednávačom hospodárskeho výboru EP a Rady (ministrov) EÚ sa v novembri 2015 podarilo dospieť k dohode na nových pravidlách v oblasti stanovovania referenčných úrokových sadzieb. Text dohody, o ktorom budú poslanci hlasovať vo štvrtok, rozdeľuje sadzby podľa ich vplyvu na stabilitu finančných trhov do troch kategórií s odlišne nastavenými režimami dohľadu.Hlasovanie: Štvrtok, 28. apríl

Postup: Riadny legislatívny postup (spolurozhodovanie), dohoda v 1. čítaní

Typ dokumentu: Nariadenie

Twitter: #LIBOR, #Euribor, #indexes, #benchmarks