Ďalšie body programu 

Poslanci sa budú zaoberať aj týmito témami:

  • Výročná správa Európskej investičnej banky za rok 2014 (rozprava v stredu, hlasovanie vo štvrtok)
  • Absolutóriá za rok 2014 (rozprava v stredu, hlasovania vo štvrtok)
  • Rodová rovnosť a posilnenie postavenia žien v digitálnom veku (rozprava v stredu, hlasovanie vo štvrtok)
  • Útoky na nemocnice a školy ako porušovanie medzinárodného humanitárneho práva (rozprava v stredu, hlasovanie vo štvrtok)
  • Prístup verejnosti k dokumentom v rokoch 2014 – 2015 (rozprava v stredu, hlasovanie vo štvrtok)