Záverečné hlasovanie o práve akcionárov ovplyvňovať plat riaditeľov spoločností 

Poslanci budú v pondelok diskutovať a v utorok hlasovať o nových nástrojoch, ktoré by mali vo väčšej miere upriamiť pozornosť veľkých podnikov na ich dlhodobú výkonnosť prostredníctvom zapojenia akcionárov do istých rozhodovacích procesov. Akcionári by získali právo ovplyvňovať výšku odmien pre riaditeľov, spoločnosti by na druhej strane mali ľahšie identifikovať svojich podielnikov.

Nová legislatíva, na ktorej sa poslanci neformálne dohodli so slovenským predsedníctvom v decembri 2016, umožňuje akcionárom hlasovať o politike odmeňovania riadiacich pracovníkov. Akcionári tak môžu plat riaditeľov priamo naviazať na výkonnosť spoločnosti a dosahovanie dlhodobých cieľov.


Smernica tiež spoločnostiam zjednoduší identifikáciu ich akcionárov a uľahčí im tak vzájomnú komunikáciu. Akcionári si zároveň budú môcť ľahšie uplatniť svoje práva, vrátane práva na účasť a hlasovanie na valných zhromaždeniach.


Nové požiadavky v oblasti transparentnosti by mali pomôcť inštitucionálnym investorom a správcom aktív, ktorí sú často dôležitými akcionármi spoločností kótovaných v EÚ, intenzívnejšie sa zapájať do tvorby investičných stratégií.Rozprava: Pondelok, 13. marec

Hlasovanie: Utorok, 14. marec

Postup: Riadny legislatívny postup (spolurozhodovanie), dohoda v 1. čítaní

Typ dokumentu: Smernica

Tlačová konferencia: Utorok, 14. marec o 16h00

Twitter: @VeraJourova