Posilnenie inšpekcií v celom potravinovom reťazci  

Zlepšenie sledovateľnosti potravín, boj proti podvodom a obnovenie dôvery spotrebiteľov v integritu dodávateľského reťazca. To všetko si kladie za cieľ nová legislatíva, ktorá sprísni kontroly potravín v celom reťazci siahajúcom od producentov na farmách až po stoly spotrebiteľov. Na konečnom texte nových pravidiel sa dohodli poslanci so zástupcami holandského predsedníctva ešte v júni 2016.

Nové nariadenie zavedie komplexný, integrovaný a efektívnejší systém inšpekcií zameraných na kontrolu dodržiavania pravidiel, ktoré sa vzťahujú na bezpečnosť potravín a krmív, ochranu rastlín pred škodcami, ekologickú produkciu takzvaných bio potravín, výrobu produktov chránených zemepisnými označeniami EÚ (tzv. GIs) a veterinárne požiadavky.


Odhalené podvody, ku ktorým dochádzalo pri produkcii potravín, napríklad škandál s konským mäsom, poukázali na potrebu zefektívniť činnosť zodpovedných kontrolných orgánov. Nové pravidlá by tak mali zvýšiť ochranu spotrebiteľov a čestných producentov pred rizikami porušovania pravidiel kdekoľvek v potravinovom dodávateľskom reťazci.Rozprava: Utorok, 14. marec

Hlasovanie: Streda, 15. marec

Postup: Riadny legislatívny postup (spolurozhodovanie), dohoda v 2. čítaní

Typ dokumentu: Nariadenie

Twitter: #officialcontrols #foodfraud