Hlasovanie o rozšírení obchodných koncesií pre Ukrajinu  

Európsky parlament bude vo štvrtok hlasovať o uľahčení prístupu na trh EÚ pre väčšie množstvo tovarov z Ukrajiny. Poslanci by však z návrhu mohli vyčiarknuť niektoré poľnohospodárske produkty.

Návrh uznesenia, ktorý plénu predkladá Výbor EP pre zahraničný obchod, upravuje pôvodný text z dielne Európskej komisie tak, aby sa rozšírenie preferenčného prístupu na trh EÚ nad rámec koncesií zakotvených v Dohode o prehĺbenej a komplexnej zóne voľného obchodu (DCFTA)  nevzťahovalo napríklad na paradajky, pšenicu, močovinu či suroviny pre hnojivá. Možno tiež očakávať, že poslanci ďalšie otvorenie trhu pre ukrajinské produkty podmienia zintenzívnením boja proti korupcii v krajine.


Ďalší postup


Po schválení legislatívneho uznesenia začnú poslanci rokovať o konečnom znení nových obchodných pravidiel s členskými štátmi (Rada) EÚ.  


Fakty


Prehĺbená a komplexná zóna voľného obchodu, ktorá je ako súčasť asociačnej dohody s Ukrajinou predbežne účinná od januára 2016, predstavuje základ postupného zbližovania a vzájomného otvárania trhov EÚ a Ukrajiny, pričom však Únia v procese znižovania ciel postupuje rýchlejšie.


Únia ponúka Kyjevu ďalšie uľahčenie prístupu na svoj trh v dôsledku hospodárskych ťažkostí krajiny a v nadväznosti na jej reformné úsilie. Kým Únia je najväčším obchodným partnerom Ukrajiny, tá sa na celkovom obchode Únie podieľa iba 0,8%.

 

 

Rozprava: Streda, 31. máj

Hlasovanie: Štvrtok, 1. jún

Postup: Riadny legislatívny postup (spolurozhodovanie), 1. čítanie

Twitter: #EUTrade