Dublinská reforma: Zelená pre zahájenie rozhovorov s ministrami o nových azylových pravidlách  

Poslanci by mali odobriť mandát EP na rokovania s Radou (ministrov) EÚ o reforme azylového systému Únie. Pokiaľ nebude do polnoci z utorka na stredu vznesená námietka, negociačný tím EP bude pripravený na začatie rozhovorov.

Navrhované zmeny takzvaných dublinských pravidiel by mali odstrániť existujúce nedostatky azylového systému EÚ a zaistiť, aby sa každý členský štát spravodlivo podieľal na spracúvaní žiadostí o udelenie azylu.


Členské štáty prvého vstupu, teda krajiny, vstupom na územie ktorých sa utečenci dostanú do Európskej únie, by podľa poslaneckých návrhov už nemali byť  automaticky zodpovedné za spracovanie azylových žiadostí. Žiadateľ o azyl by mal byť urýchlene premiestnený do jedného z členských štátov na základe pevného distribučného kľúča.


Členské štáty, ktoré nebudú rešpektovať nové pravidlá a neprijmú časť azylantov za účelom spracovania ich žiadosti, by podľa poslancov mali čeliť riziku obmedzenia prístupu k fondom EÚ.


Potvrdenie rokovacieho mandátu EP


Výbor EP pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) schválil k pôvodnému návrhu reformy azylového systému z dielne Európskej komisie pozmeňujúce návrhy, ktoré by chcel pretaviť do finálneho legislatívneho textu. O týchto návrhoch bude poslancov formálne informovať na začiatku plenárneho zasadnutia predseda EP.


Pozmeňovacie návrhy LIBE sa stanú rokovacím mandátom EP, pokiaľ voči nim nebude do polnoci z utorka na stredu vznesená námietka, ktorú podporí aspoň desatina všetkých poslancov. V prípade vznesenia námietky rozhodne o rokovacom mandáte plénum. Na základe rokovacieho mandátu EP bude parlamentný negociačný tím bude viesť rozhovory s predstaviteľmi Rady (ministrov) EÚ o finálnom znení nových predpisov.


Súvislosti

 

Dublinský systém je právnym predpisom EÚ, na základe ktorého sa určuje členský štát zodpovedný za spracovanie jednotlivých žiadostí o medzinárodnú ochranu. Právo požiadať o azyl je zakotvené v ženevských dohovoroch, ktorých signatármi sú všetky členské štáty Únie a ktoré boli zapracované do zmlúv EÚ.Postup: Mandát na rokovania, riadny legislatívny postup (spolurozhodovanie), 1. čítanie

Typ dokumentu: Nariadenie

Twitter: #Dublin #MigrationEU