Voľby do EP po brexite: Prerozdelenie kresiel a reforma volebných predpisov  

Po odchode Spojeného kráľovstva z EÚ by sa mal počet poslancov EP znížiť zo 751 na 705, Slovensko by však malo získať o jeden mandát viac. Vyplýva to z legislatívnej iniciatívy, o ktorej budú poslanci diskutovať a hlasovať v stredu.

Návrh na prerozdelenie poslaneckých mandátov po roku 2019, ktorý plénu predkladá Výbor EP pre ústavné veci (AFCO), by okrem zníženia počtu poslancov dočasne zmrazil 46 zo 73 kresiel, ktoré sa uvoľnia po brexite. Zvyšných 27 v súčasnosti britských mandátov by sa malo rozdeliť medzi 14 členských štátov, ktoré aktuálne prerozdelenie kresiel v EP mierne znevýhodňuje.


K prerozdeleniu kresiel by sa však malo pristúpiť iba za predpokladu, že Spojené kráľovstvo opustí Európsku úniu, zdôrazňuje predložený text. Pokiaľ k brexitu nedôjde, v platnosti zostane aktuálne rozdelenie mandátov, dodáva.


Poslanci budú hlasovať aj o návrhu na vytvorenie nadnárodnej volebnej listiny pre územie celej Európskej únie.


Prerozdelenie kresiel v Európskom parlamente si vyžaduje jednomyseľnú podporu lídrov členských štátov v Európskej rade a následné schválenie v pléne EP.


Reforma volebných predpisov

 

Poslanci by v stredu mali zároveň opätovne vyzvať vlády členských štátov, aby dokončili reformu volebných predpisov EÚ a vytvorili tak právny základ pre zavedenie nadnárodnej volebnej listiny.


Európsky parlament inicioval reformu ustanovení týkajúcich sa volieb do EP v novembri 2015. Pokusy o novelizáciu takzvaného Aktu o voľbách poslancov EP z roku 1976 však zlyhali kvôli neochote Rady doriešiť túto otázku.


Ďalší postup


Legislatívnou iniciatívou EP sa bude zaoberať Európska rada, teda hlavy štátov a vlád EÚ. Ich rozhodnutie, ktoré musí byť prijaté jednomyseľne, sa potom vráti na stôl poslancom, aby ho schválili alebo zamietli. Zmeny musia následne odobriť všetky členské štáty EÚ.Rozpravy: Streda, 7. február

Hlasovanie: Streda, 7. február

Postup: Legislatívna iniciatíva (zloženie EP), otázka na ústne zodpovedanie Rade (reforma volebných predpisov)

Tlačová konferencia: Streda, 7. február o 14h30

Twitter: #EP2019