Voľby do EP 2019: Podpora spitzenkandidátov pri výbere predsedu Európskej komisie  

Parlament je pripravený odmietnuť akéhokoľvek nominanta na post predsedu Európskej komisie, ktorý do kampane pred voľbami do EP v roku 2019 nevstúpi ako celoúniový kandidát na tento post. Vyplýva to z návrhu uznesenia, o ktorom budú poslanci diskutovať a hlasovať v stredu.

Navrhovaný text nelegislatívneho uznesenia vyjadruje opätovnú podporu procesu výberu budúceho šéfa Európskej komisie z takzvaných spitzenkandidátov, ktorých pred voľbami do EP nominujú jednotlivé európske politické strany ako svojich kandidátov na daný post. Tento postup bol prvýkrát využitý v roku 2014 a viedol k zvoleniu Jeana-Clauda Junckera za predsedu EK.


Parlamentom navrhované zmeny v takzvanej Rámcovej dohode o vzťahoch medzi EP a EK by okrem iného umožnili komisárom uchádzať sa o zvolenie do Európskeho parlamentu či kandidovať na post predsedu EK bez toho, aby si museli vziať neplatené voľno.


Súvislosti


Navrhované zmeny v medzi-inštitucionálnej dohode sú výsledkom rokovaní medzi Konferenciou predsedov (predseda EP a lídri politických skupín) a Európskou komisiou. Zmeny schválil na svojom zasadnutí dňa 23. januára aj Výbor EP pre ústavné veci (AFCO).Rozprava: Streda, 7. február

Hlasovanie: Streda, 7. február

Postup: Súhlas

Typ dokumentu: Medzi-inštitucionálna dohoda

Twitter: #EP2019 #Spitzenkandidaten