Výzva na ukončenie striedania letného a zimného času  

Poslanci budú vo štvrtok diskutovať a hlasovať o nelegislatívnom uznesení, ktoré by mohlo Európsku komisiu vyzvať, aby predložila návrh na ukončenie striedania letného a zimného času v EÚ.

Ukončenie striedania letného a zimného času v EÚ požaduje návrh uznesenia, ktoré vypracoval Výbor EP pre dopravu a cestovný ruch. Ide o reakciu na občianske iniciatívy a petície, ktoré sa odvolávajú na možné negatívne zdravotné dopady zmien času.


Jarnú a jesennú zmenu času v EÚ zosúlaďuje smernica o úprave prechodu na letný čas. Predložený návrh uznesenia však zdôrazňuje, že Únia by si mala zachovať jednotný časový režim aj v prípade, že dôjde k ukončeniu striedania času.Rozprava: Štvrtok, 8. február

Hlasovanie: Štvrtok, 8. február

Typ dokumentu: Nelegislatívne uznesenie

Twitter: #TimeChange