Rozširovanie EÚ: Nová stratégia pre západný Balkán  

Nová stratégia, ktorá by mala priviesť krajiny západného Balkánu do Európskej únie, bude v utorok predmetom plenárnej rozpravy poslancov so šéfkou diplomacie EÚ Federicou Mogherini.

Západný Balkán bude jednou z dominánt tohtoročnej zahraničnopolitickej agendy EÚ, nakoľko bulharské predsedníctvo v Rade (ministrov) EÚ zaradilo priblíženie regiónu k Únii medzi svoje priority. Integráciu západného Balkánu do EÚ tradične podporuje aj Európsky parlament, ktorý však zároveň pripomína, že jednotlivé krajiny musia najskôr odstrániť nedostatky v oblastiach právneho štátu, základných práv a boja proti korupcii.


Európska komisia odhalí svoju novú stratégiu pre západný Balkán v utorok. Výročné správy Komisie o dosiahnutom pokroku jednotlivých krajín uchádzajúcich sa o členstvo v EÚ by mali byť zverejnené v apríli. K správam zaujme v nasledujúcich mesiacoch stanovisko aj Európsky parlament.


Srbsko a Čierna Hora sú aktuálne najbližšie k vstupu do EÚ, keďže prístupové rozhovory s oboma krajinami sú v plnom prúde. Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko a Albánsko na začatie prístupových rozhovorov ešte len čakajú. Najďalej od vstupu do Únie sú Bosna a Hercegovina a Kosovo, ktoré majú zatiaľ iba status možných kandidátov na členstvo.Rozprava: Utorok, 6. február

Postup: Vyhlásenie vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku s rozpravou

Twitter: #WesternBalkans #EUenlargement @FedericaMog