Schengen: Nové pravidlá pre dočasné obnovovanie kontrol na vnútorných hraniciach 

Poslanci budú vo štvrtok hlasovať o postoji EP k novým pravidlám, ktoré by mali upraviť podmienky pre obnovovanie kontrol na vnútorných hraniciach schengenského priestoru a dobu ich trvania.

Kódex schengenských hraníc, ktorý by mal byť na základe predloženého textu novelizovaný, dnes umožňuje členským štátom dočasne vykonávať kontroly na vnútorných hraniciach schengenského priestoru v prípadoch závažného ohrozenia verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti.


Výsledkom štvrtkového hlasovania by mala byť vyjednávacia pozícia Európskeho parlamentu, na základe ktorej budú poslanci rokovať so zástupcami Rady (ministrov) EÚ o časovom obmedzení trvania kontrol pri ich prvotnom obnovení, celkovej maximálnej dobe trvania kontrol a zárukách pri ich predlžovaní.


Súvislosti


Kontroly na vnútorných hraniciach schengenského priestoru aktuálne vykonávajú Dánsko, Nemecko, Nórsko, Rakúsko a Švédsko. Dôvodom ich zavedenia boli mimoriadne okolnosti súvisiace s migračnou krízou, ktorá eskalovala v roku 2015. Kontroly zaviedlo aj Francúzsko z dôvodu pretrvávajúcej hrozby teroristických útokov.Hlasovanie: Štvrtok, 29. november

Postup: Riadny legislatívny postup (spolurozhodovanie), 1. čítanie

Typ dokumentu: Nariadenie