Konečné hlasovanie o budúcoročnom rozpočte EÚ  

Parlament bude v stredu hlasovať o výsledku rokovaní s Radou (ministrov) EÚ o konečnej podobe rozpočtu EÚ na rok 2019.

Budúcoročný rozpočet by mal priniesť viac prostriedkov pre program Erasmus+, výskum, ochranu životného prostredia, ako aj riešenie migrácie a nezamestnanosti mladých.


Poslancom sa v rámci rokovaní o poslednom rozpočte tohto funkčného obdobia EP podarilo zabezpečiť dodatočných 688,5 miliónov eur nad rámec pôvodného návrhu Európskej komisie. Tieto prostriedky poputujú na programy, ktoré zákonodarcovia považujú za kľúčové pre podporu rastu a pracovných miest v EÚ. Menovite ide o Erasmus+ (podpora mobility mladých), Iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí (YEI), Horizont 2020 (oblasť výskumu) a COSME (konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov).


Podrobnejšie informácie o dohode na budúcoročnom rozpočte EÚ a ďalších oblastiach, v ktorých dôjde k navýšeniu financií, sú k dispozícii v samostatnej tlačovej správe.


Približne 94% prostriedkov rozpočtu EÚ sa vynakladá na podporu občanov, regiónov, obcí, farmárov či podnikov. Administratívne výdavky EÚ tvoria približne 6% rozpočtu Únie.Rozprava: Utorok, 11. december

Hlasovanie: Streda, 12. december

Postup: Rozpočtový postup