Parlament rozhodne o osude obchodnej dohody medzi EÚ a Japonskom 

Plenárne hlasovanie o návrhu dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Japonskom, ktorá predstavuje najväčšiu bilaterálnu obchodnú dohodu, akú kedy EÚ vyjednala, je naplánované na stredu.

Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom otvára trh so službami, zavádza spoločné pravidlá bilaterálneho obchodu, spoločné štandardy pre oba obchodné bloky a postupne by mala odstrániť takmer všetky clá na tovary.


Z dohody podpísanej 17. júla 2018 by mohli na strane EÚ najviac profitovať podniky v odvetví vína a liehovín, mäsa, mlieka, textilu a kožených výrobkov, ďalej spoločnosti majúce záujem o účasť vo verejných obstarávaniach v železničnom sektore, ako aj malé a stredné podniky. V prípade jej ratifikácie Európskym parlamentom a Radou (ministrov) EÚ by mohla vstúpiť do platnosti 1. februára 2019.


Dohoda vytvára zónu obchodu so 600 miliónmi obyvateľov, takmer tretinou celosvetového HDP a 40% globálneho obchodu. Postupne by na jej základe mali byť odstránené takmer všetky clá, ktoré dnes pri európskych produktoch a službách vyvážaných do Japonska predstavujú ročne približne 1 miliardu eur.


Dohoda o strategickom partnerstve


Parlament bude v stredu hlasovať aj o Dohode o strategickom partnerstve medzi EÚ a Japonskom, ktorá by mala rozšíriť vzájomnú spoluprácu aj do neobchodných oblastí. Ide napríklad o energetiku, školstvo, výskum a vývoj, rozvoj, boj proti klimatickým zmenám a terorizmu. Na jej vstup do platnosti je okrem schválenia EP potrebná aj ratifikácia v každom členskom štáte EÚ.


Dohoda o ochrane investícií


EÚ v súčasnosti s Japonskom rokuje o samostatnej Dohode o ochrane investícií, na základe ktorej by malo dôjsť k ustanoveniu mechanizmu na riešenie sporov. Dohoda by tiež mala zaistiť rovnaké a spravodlivé zaobchádzanie s priamymi zahraničnými investíciami EÚ v Japonsku a Japonska v EÚ.Rozprava: Utorok, 11. december

Hlasovanie: Streda, 12. december

Tlačová konferencia: Streda, 12. december o 14h30

Postup: Súhlas