Bezpečnosť potravín: Transparentnejší schvaľovací postup 

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) by mal na základe legislatívneho návrhu, o ktorom bude plénum hlasovať v utorok, povinne zverejňovať detaily z procesu hodnotenia možných rizík.

Nové pravidlá by mali sprehľadniť posudzovanie rizík a zaistiť väčšiu spoľahlivosť, objektívnosť a nezávislosť štúdií, ktoré EFSA využíva v procese schvaľovania - pri hodnotení rizika či komunikácii o rizikách a pri prijímaní konečného rozhodnutia. Úrad by mal tiež disponovať väčším rozpočtom, aby bol schopný dôsledne sa zhostiť svojich výskumných povinností.


Súvislosti


Legislatívny návrh nadväzuje na európsku občiansku iniciatívu zameranú na zákaz glyfozátu a obavy, podľa ktorých vedecké štúdie použité pri hodnotení daného pesticídu neboli dostatočne nezávislé, pričom verejnosť ich naviac nemala k dispozícii. Súvisí tiež s procesom, v rámci ktorého Komisia skúmala účelnosť a aktuálnosť ustanovení nariadenia o všeobecnom potravinovom práve.Rozprava: Pondelok, 10. december

Hlasovanie: Utorok, 11. december

Postup: Riadny legislatívny postup (spolurozhodovanie), 1. čítanie

Typ dokumentu: Nariadenie