Boj proti terorizmu: Hlasovanie o odporúčaniach osobitného výboru  

Poslanci budú v utorok diskutovať a v stredu hlasovať o záveroch osobitného výboru EP pre terorizmus, ktorý bol zriadený v septembri 2017 v reakcii na teroristické útoky v Európe.

Predložený text vyzýva budúceho predsedu Európskej komisie, aby zachoval kolégiu, ktoré vzíde z európskych volieb v roku 2019, samostatné portfólio pre komisára pre bezpečnostnú úniu. Návrh uznesenia tiež naliehavo žiada členské štáty, aby posilnili vzájomnú spoluprácu a bezodkladne si vymieňali informácie o zmenách stupňa svojho ohrozenia.


Výbor tiež požaduje, aby sa Europol stal skutočným centrom výmeny informácií a spolupráce v oblasti boja proti terorizmu na úrovni EÚ. Za týmto účelom poslanci v prípade nevyhnutnosti odporúčajú aj posilnenie jeho mandátu.


Spravodajkyne uznesenia Monika Hohlmeier (EPP, DE) a Helga Stevens (ECR, BE), ako aj predsedníčka osobitného výboru Nathalie Griesbeck (ALDE, FR) predstúpia po plenárnom hlasovaní aj pred novinárov. Začiatok ich tlačovej konferencie je naplánovaný na stredu o 15.00 hod.Rozprava: Utorok, 11. december

Hlasovanie: Streda, 12. december

Tlačová konferencia: Streda, 12. december o 15h00

Typ dokumentu: Nelegislatívne uznesenie