Humanitárne víza: Výzva na prvotné posúdenie žiadostí o azyl v tretích krajinách  

Parlament bude v utorok hlasovať o výzve na zavedenie humanitárnych víz na úrovni EÚ, ktoré by umožnili predbežnú kontrolu žiadateľov o azyl v tretích krajinách a zobrali by prácu pašerákom.

Navrhovaný mechanizmus by umožnil žiadateľom o medzinárodnú ochranu požiadať o humanitárne víza na veľvyslanectvách alebo konzulátoch EÚ na území tretích krajín. V prípade udelenia takýchto víz by ich držitelia mohli vycestovať na územie EÚ, konkrétne na územie členského štátu, ktorý víza vydal, za jediným účelom - podať žiadosť o azyl. Rozhodnutie o udelení víz by malo byť výlučnou kompetenciou daného členského štátu.


Jedným z cieľov navrhovaného opatrenia je znížiť objem pašerákmi organizovaných nelegálnych pokusov o prekročenie hraníc EÚ a s nimi súvisiacimi úmrtiami, a to najmä v oblasti Stredozemného mora. Zámerom predkladateľov je však taktiež znížiť náklady EÚ a členských štátov, ktoré súvisia s azylovým konaním, presadzovaním práva, ochranou hraníc, ako aj s kontrolnými, pátracími a záchrannými operáciami.


Text legislatívneho uznesenia, ktorý plénu predkladá Výbor EP pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE), vyzýva Európsku komisiu, aby do 31. marca 2019 predložila legislatívny návrh ustanovujúci systém európskych humanitárnych víz. Prijatie návrhu v Európskom parlamente si vyžaduje absolútnu väčšinu všetkých poslancov.Rozprava: Streda, 14. november

Hlasovanie: Utorok, 11. december

Tlačová konferencia: Utorok, 11. december o 15h00

Typ dokumentu: Legislatívne uznesenie