Európsky orgán práce: Hlasovanie o pozícii EP pred rokovaniami s ministrami EÚ 

Rozhodnutie Výboru EP pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL) o začatí rokovaní s Radou (ministrov) EÚ o zriadení Európskeho orgánu práce bude poslancom predložené na schválenie v utorok.

Európsky orgán práce (ELA) by sa na základe textu navrhovaného nariadenia mal prioritne zamerať na presadzovania právnych predpisov Únie v oblasti pracovnej mobility a mal by mať obmedzený počet úloh. Mal by tiež plniť mediačnú funkciu a pomáhať hľadať riešenia sporov medzi členskými štátmi, ktoré sa týkajú otázok pracovnej mobility, a to aj prostredníctvom zmierovacieho konania, pokiaľ sa na ňom všetky zainteresované členské štáty dohodnú.Hlasovanie: Utorok, 11. december

Postup: Riadny legislatívny postup (spolurozhodovanie), 1. čítanie, mandát EP na rokovania s Radou (ministrov) EÚ

Typ dokumentu: Nariadenie