Schengen: Opätovná výzva na prijatie Bulharska a Rumunska  

Poslanci v utorok prostredníctvom uznesenia pravdepodobne zopakujú svoju výzvu ministrom členských štátov na čo najskoršie prijatie Bulharska a Rumunska do schengenského priestoru.

Parlament bude v pondelok diskutovať a v utorok hlasovať o návrhu nelegislatívneho uznesenia z dielne Výboru EP pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE), ktorý vyzýva Radu (ministrov) EÚ na urýchlené prijatie rozhodnutia o plnom začlenení Bulharska a Rumunska do schengenského priestoru.


Súvislosti


Parlament už v júni 2011 schválil prijatie Bulharska a Rumunska do schengenského priestoru a odvtedy niekoľkokrát potvrdil, že obe krajiny sú na vstup do Schengenu pripravené.


Schengenské pravidlá sa čiastočne vzťahujú na oba členské štáty EÚ už dnes, kontroly na ich hraniciach so schengenskými štátmi však naďalej pokračujú. Konečné rozhodnutie o prijatí nových členských štátov do schengenského priestoru je v rukách Rady (ministrov) EÚ, ktorá však musí ich vstup schváliť jednomyseľne.Rozprava: Pondelok, 10. december

Hlasovanie: Utorok, 11. december

Typ dokumentu: Nelegislatívne uznesenie